Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kaal worden" in Engels

balding
go bald
baldness
Misschien moet je kaal worden, zoals Montel.
Maybe you should go bald like Montel.
Onvruchtbaarheid, levertumoren, kaal worden.
Infertility, liver tumors, baldness.
Ja, dat is voor mannen die kaal worden.
This is the stuff they give guys who are going bald.
Maar dat was nog positief in vergelijking met kaal worden.
But that seemed like a positive privilege compared to watching myself go bald.
Nee, ik heb alleen 'n zwak voor mannen die kaal worden.
No, I've just got a soft spot in my heart for guys who are losing their hair.
Als je lijd onder vroegtijdig kaal worden, laat ons technisch team... langskomen bij jouw thuis... zonder kans op publieke gêne.
If you suffer from premature hair loss, let our team of technicians... visit you in the privacy of your home... so there will be no embarrassment.
Deze rotsachtige woestijnen kunnen een verleidelijke schoonheid hebben, maar als ze zo kaal worden, kan maar weinig leven het weerstaan.
These rocky deserts may have a beguiling beauty, but when they become this barren, very little life can endure.
Dus jij wilt helemaal kaal worden?
So you want the full Kardashian? No, no.
Dat hij zich zorgen maakt over acne op zijn 20e of kaal worden op zijn 40e.
I don't want him to care if he gets acne at 20 or if his hair starts to recede at 40.
Ik wil ook niet kaal worden, hoor.
Don't worry, I don't want want to lose my hair either.
Hoe paranoïde ze zijn over kaal worden en wat al niet meer.
How they're paranoid about going bald and whatnot.
Ik twijfel niet aan je intenties, maar als je je zo op je werk richt, kunnen andere delen van je leven kaal worden en uitgebuit worden.
I don't doubt your intentions, but such intense focus on your work can leave other parts of your life empty and open to exploitation.
dit geneesmiddel, dat al sinds jaren gebruikt wordt bij de behandeling van hypertrofie van de prostaat (Proscar), stopt de evolutie van het kaal worden bij meer dan 80% van de patiënten.
this drug, which has been used for many years in the treatment of hypertrophy of the prostate, halts the progress of baldness with more than 80% of the patients.
Ik zou nog liever kaal worden.
I'd rather go bald.
Hij moet nog kaal worden.
So he will be bald?
Wist je dat 17 procent van de kankerpatiënten niet kaal worden?
Did you know that 17% of cancer patients don't actually use their hair?
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 16. Exact: 16. Verstreken tijd: 57 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo