Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kans te grijpen" in Engels

Dat doe je door je kans te grijpen.
You make it by seizing the moment.
Een goed moment om mijn kans te grijpen.
I figured I may throw my hat in the ring.
Om met jou de kans te grijpen.
To take a chance on you.
Kellermann had niet lang nodig om zijn kans te grijpen.
It didn't take Kellermann long to seize his moment.
Het is echt geweldig om deze kans te grijpen.
It is truly amazing to grab this chance.
Ik hoop dat de Commissie de moed heeft haar kans te grijpen.
I hope that the Commission will be courageous enough to seize this opportunity and to come to this decision for itself.
Het is nu zaak deze kans te grijpen.
That opportunity must now be seized.
Nog twintig à dertig minuten om onze kans te grijpen.
I'd say we have 20, maybe 30 minutes, tops before the window of opportunity closes.
Ik ben van plan om deze kans te grijpen.
And l, for one, intend to grab it.
Ik kan enkel op alle verantwoordelijken een beroep doen om deze kans te grijpen.
I can only appeal to all those responsible to seize this opportunity.
Ik smeekte hem zijn kans te grijpen.
I begged him to seize the moment.
Ik smeekte hem om die kans te grijpen.
I begged him to seize the moment.
Vanuit hun uitkijkpost, agame hagedissen wachten op de kudden, klaar om hun kans te grijpen.
From their vantage point, agama lizards wait for the arrival of the herds, ready to seize their moment.
Ben je bereid om die kans te grijpen?
Are you willing to take that chance?
De inzet is veel te hoog om een kans te grijpen op vertrouwen.
Stakes are too high to take a chance on trust.
Het is nu tijd om je kans te grijpen.
Now is the time for you to rise to the occasion there.
Jullie hebben echter je weg eruit gevonden en velen zijn nu in staat de kans te grijpen om te ascenderen.
However, you have found your way out of it and many are now able to take the opportunity to ascend.
Dat zou een uitnodiging zijn geweest aan internationale speculanten om hun kans te grijpen en de munten tegen elkaar uit te spelen.
This would be a recipe for international speculators to come in and play one currency off against another.
Tot slot riep hij het Cyprisch volk op om hun kans te grijpen.
He concluded by calling on the Cypriot people to seize the opportunity.
Maar wij journalisten verliezen nooit het instinct... om de geringste kans te grijpen.
But us investigative reporters never lose the instinct... to jump in at the slightest opening.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4246. Exact: 64. Verstreken tijd: 317 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo