Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: weg te kapen
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kapen" in Engels

hijack
commandeer
capes
jacking
steal

Suggesties

Je hoeft geen vliegtuig te kapen.
At least you don't have to hijack a plane.
Zij kapen een vliegtuig, wij saboteren een heel vliegveld.
They hijack a plane, we take out an airport.
Op Tarkhankute - kapen Ruime en Small Atlesh, afgronden Jangul.
On Tarhankute - capes Big and Small Atlesh, rocks of Dzhangul.
Op de kapen - skalnye khaosy met doorzichtig waterhoudend voor daivinga.
On capes â rocky haosy with transparent water for diving.
Omdat hij z'n eigen schip heeft laten kapen.
Hiring a mercenary to hijack his own ship.
We gebruiken HALO om de amandelkern te kapen.
We use HALO to hijack the amygdala.
Ik zou willen dat ik eraan dacht een Ultra transport te kapen.
I mean, I wish I'd have thought to hijack an Ultra transport.
Sorry dat we uw auto zo moesten kapen, maar we waren erg wanhopig.
I'm sorry we had to hijack your car like this, but we were pretty desperate.
Als hij de locatie kent kan hij met een team het kapen.
All right, he finds out where that shipment is, he can send a team in to hijack it.
We kunnen een Cylon transportschip kapen en naar een zonnestelsel gaan.
We can hijack a Cylon transport, run to a sun system.
Je mag niet te laat komen en de hele sessie kapen.
You can't come in late and hijack the entire session.
Remus bezit zelfs de wagens die zijn eigen drank kapen.
Even better, Remus owns the trucks that hijack his own liquor.
Wat genoeg waard is om een vliegtuig te kapen.
It which are worth to hijack a plane.
Iemand probeert de robot te kapen.
Someone's trying to hijack the robot.
Hij en die andere... probeerden het te kapen maar werden bang.
He and the other guy probably tried to hijack it... but got cold feet.
Om daarmee hun schip te kapen?
And use it to hijack their ship?
Dus hij weet hoe hij een trein op afstand kan kapen.
So he knows how to hijack a train remotely.
We weten dat Duncan het Portaal wist te kapen.
We already know Duncan managed to hijack the portal.
Siravo huurt Somalische vissers om schepen te kapen.
Siravo hires Somalian fishermen to hijack ships.
Gelukkig hoef je geen vliegtuig te kapen.
At least you don't have to hijack a plane.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 339. Exact: 339. Verstreken tijd: 89 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo