Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kijken" in Engels

Suggesties

6360
3469
3034
1198
tv kijken 745
Je hoeft niet zo schuldig te kijken.
You don't have to look like you did something wrong.
Laten we eerst naar Matt's verslagen kijken.
Let's take a look at Matt's field reports first.
Ik laat iemand naar de airconditioning kijken.
I'll have someone see to the air conditioning.
Boerderijen kijken, het landschap bewonderen.
To see the wonderful farms, the countryside.
We kunnen kijken hoe Mozes halfautomatische wapens looft.
We can watch Moses extol the virtues of semi-automatic weapons.
Ga dan maar's kijken bij een terechtstelling.
Then what I suggest you do... is you go watch a man be executed.
Ik kan omrollen, doodliggen, cool kijken.
I can roll over, play dead, look cool, but I don't fetch.
Kom zelf kijken of stuur uw soldaten.
Come see for yourself, or send your soldiers.
Konden we er maar doorheen kijken.
I wish we could just see down there.
Je moet Zhaan ernaar laten kijken.
You should let Zhaan have a look at it.
Ik ging aan de achterdeur kijken.
I went to the back door to see what was going on.
Met deze nieuwe situatie ga ik dichterbij kijken.
With this new situation, I'm going in for a closer look.
Ik mag zelf niet naar het schilderij kijken...
I dare not look upon it myself... or the magic of the painting would be undone.
Zo kijken mensen niet naar mij.
People just don't really look at me that way.
Nu moest ik kijken of Lily geschikt was.
Now I needed to see if Lily was the right shill, so I tested her.
Ze moeten steeds weer over hun schouder kijken.
They have to look over their shoulder at every turn.
Tot we naar zijn etenspauze kijken.
Until we took a look at his lunch hour.
Probeer niet verdrietig te kijken op school.
When we're in school together, try not to look upset.
De ladyship wilde gewoon hier kijken.
Her Ladyship just wanted to see in here.
We willen graag in Eddies kluisje kijken.
If it's okay, we'd like to look in Eddie's locker.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 79431. Exact: 79431. Verstreken tijd: 180 ms.

tv kijken 745

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo