Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kleine scherm" in Engels

small screen
Denise zegt altijd dat je geboren bent voor het kleine scherm.
Denise always says you were born for the small screen.
Visualisatie van eHouse of andere domotica systeem van de GSM-telefoons en smartphones in het geval van te kleine scherm zijn zinloos.
Visualization of eHouse or other home automation system from the GSM phones and Smartphones in case of too small screen are pointless.
De film laveert tussen documentaire, reality TV en fictiegenres van het kleine scherm en het theater.
The film tacks between documentary, reality TV and the fiction genres of the small screen and the theatre.
Gezien de objectieve kenmerken van het toestel, zoals het beschikbare geheugen en het kleine scherm met lage resolutie, zijn de video-opname- en -weergavefuncties secundair.
Due to its objective characteristics, such as the apparatus' available memory and the small screen with low resolution, the video displaying, recording and reproducing functions are secondary.
In een notendop, Lenovo ziet de slimme bril als een manier om google analytics en data naar het kleine scherm in een draagbaar.
In a nutshell, Lenovo sees smart glasses as a way to bring analytics and data to the small screen in a wearable.
misschien niet het grote scherm, maar zeker wel het kleine scherm.
Maybe not the big screen, but the small screen definitely.
Terwijl het ontbreekt aan serieuze invloed in vergelijking met, zeg, de Academy Awards, de Bollen zijn nuttig bij het inschatten van wat belangrijk was op het grote en kleine scherm, en ze helpen met het instellen van de fase voor later award shows.
While it lacks serious clout compared to, say, the Academy Awards, the Globes are useful in gauging what was important on the big and small screen, and they help set the stage for later award shows.
Ik hou van het kleine scherm.
I like the small screen.
Mijnheer de Voorzitter, toen we stemden over amendement 8, stond er op het kleine scherm - bij ons althans - en op het linkerscherm nog steeds 7d.
Mr President, while we were voting on Amendment 8, the small screen - at least over here - and the screen on the left were still displaying 7d.
jullie jongens kunnen de wedstrijd in het kleine scherm in de hoek kijken.
WE'LL LET YOU GUYS WATCH YOUR GAME IN THE LITTLE BOX IN THE CORNER.
Nog steeds zijn tal van sites niet aangepast aan het kleine scherm van het mobiele toestel - met als gevolg dat de would-be klant afhaakt.
Many sites have not been adapted to the smaller screens of mobile devices yet - with, as a consequence, many would-be customers who cannot complete their order.
Vooral sinds 2007 toen ik me een iPhone aanschafte, zat ik niet alleen de hele dag voor mijn scherm, maar's avonds zat ik ook nog te kijken naar dit kleine scherm.
And especially since about 2007, when I got an iPhone, I was not only sitting in front of my screen all day, but I was also getting up at the end of the day and looking at this little screen that I carried in my pocket.

Andere resultaten

Sarah is een gevestigde New York City actrice die heeft gewerkt aan de kleine en grote scherm.
Sarah is an established New York City actress who has worked on both the small and large screen.
Ik zou het zien van de kleine lieveling op het scherm... voor geen goud willen missen.
I wouldn't dream of missing a chance to see the little darling on screen.
Heel veel kleine getallen op het scherm?
Loads of little numbers on the screen?
Bij sommige games, zoals Cooking Dash, staat er een kleine timer op het scherm, zodat je precies weet hoe lang die gamesessie duurt. Dat is best cool, want daardoor kan ik plannen hoeveel sessies ik kan spelen.
On some games, for instance Cooking Dash, there's a small timer on the screen, so you know how much time that game session will take. I find that quite cool because then I can time how many sessions I can play.
Het is een kleine stip op het scherm.
IT'S BARELY A BLIP ON THE SYSTEM.
Hetzelfde verschil ontstaat als je kijkt naar een NBA-wedstrijd, professioneel basketball, op TV, waar de sporters kleine figuurtjes op het scherm zijn, of zelf aanwezig zijn bij de wedstrijd, waarbij je je realiseert hoe iemand van 2,10 meter er echt uitziet.
It's like the difference between watching an NBA game, a professional basketball game on TV, where the athletes are tiny figures on the screen, and being at that basketball game in person and realizing what someone seven feet really does look like.
Er verschijnen kleine puntjes in de rechterbovenhoek van het scherm.
If you look, you can see little dots come into the upper right corner of the screen.
Na een kleine pauze zult u het SSL Certificate Request-scherm zien.
After a short pause, the SSL Certificate Request screen opens.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 71. Exact: 12. Verstreken tijd: 150 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo