Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kneuzing" in Engels

Het is meer dan een kneuzing.
It's more than just a bruise. I'm telling you.
In de kneuzing zit een afdruk van een hand met een ring.
Within the bruise... there's a mark that was left by a hand with a ring on it.
Het is maar een lichte kneuzing.
I think it's just some slight bruising.
De kneuzing is daar wat lichter.
The bruising is a little lighter right there.
Je moet deze rectusschede kneuzing zien.
You have to see this anterior rectus sheath contusion.
Letsels, intoxicaties en verrichtingencomplicaties Zelden: kneuzing, niet-giftige beet/steek.
Injury and poisoning, and procedural complications Rare: contusion, non-venomous bite/ sting.
Doodsoorzaak, kneuzing aan de hersenen en onderhuidse bloedingen.
Cause of death, contusion to the brain and subdural hemorrhaging.
Er zit een kneuzing achterop de schedel.
There's a contusion on the back of the skull.
De forensische analyse van de kneuzing op Anna's gezicht is net binnen.
The forensic analysis of the bruising on Anna's face has just come through.
Uitgebreide kneuzingen in het gezicht, kneuzing op de kin...
Extensive contusions to the face, bruising to the chin...
Ze werken nog aan de kneuzing op haar gezicht.
They're still working on the bruising on her face.
En er is nog een kneuzing op de rechter wang.
And there's another bruise on the right cheek.
Met een injectie verdwijnt de zwelling én de kneuzing.
Why? An injection will get rid of the swelling and take care of the bruising.
De kneuzing op haar hoofd is veroorzaakt door een stomp voorwerp.
The bruise on her head was made with a blunt object.
Alleen heeft deze man die kneuzing niet.
Except this man doesn't have that bruise.
Interne bloedingen en laat amper een kneuzing achter.
Internal injuries and barely leaves a bruise.
Soms is de kneuzing zo ernstig dat de zenuwen geschoren worden.
Sometimes the contusion is so severe that the nerves, they get sheared.
Ik vermoed dat deze kneuzing hem bewusteloos maakte voor hij in het water belandde.
I suspect this contusion rendered him unconscious before he entered the water.
Hij had niet één kneuzing, schaafplek of rijtwond, behalve op zijn knokkels.
He didn't have a single contusion, abrasion, or laceration on him, other than on his knuckles.
John had een kneuzing bij z'n oog.
When we found John, he had a bruise over his left eye.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 372. Exact: 372. Verstreken tijd: 94 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo