Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "koning kronen" in Engels

crown
Ze zullen hem tot koning kronen.
One is going away to turn in the new king.
Caesar zal zichzelf tot koning kronen en zij wordt z'n koningin.
Caesar will crown himself king and she will be his queen.
Hongarije kreeg een eigen regionaal bestuur en keizer Franz Joseph I liet zich tot Hongaarse koning kronen.
Hungary received its own regional administration and emperor Franz Joseph I accepted to be crowned king of Hungary.
Hij wil je tot koning kronen.
He wants to make you King.
Ze gaan hem tot koning kronen.
They're going to crown him king.
Ze zullen hem tot koning kronen.
They're going to crown him king.
Als Aartsbisschop van Canterbury, Jij alleen kan de volgende koning kronen.
As Archbishop of Canterbury, you alone can crown the next king.
Maar als jullie me niet tot koning kronen...
But if you don't make me king...
Richard, hertog van Gloucester wil zichzelf tot koning kronen.
Richard, Duke of Gloucester plans to make himself King.
Laat je tot koning kronen en regeer verder in mijn geest.
Make yourself the Lord, and start the undertaking again!
En als ze iemand vinden die in een auto rijdt... die minder dan acht jaar oud is, wat doen ze dan? Hem tot koning kronen?
And if they find someone who drives a car that is less than eight years old, what will they do - crown him king of successful people?
Je kunt hem tot koning kronen.
You can be the kingmaker.
Rome zal geen koning kronen.
Rome will not crown a king.
Maar jouw zoon tot koning kronen?
Anointing your son boy king?

Andere resultaten

De adel zegt dat Caesar zich in Rome tot koning wil kronen.
The nobles say Caesar is a war criminal and wishes to march on Rome and make himself king.
Jett wil zich tot koning laten kronen.
Jett plans to get himself crowned king.
Maar hij zou zichzelf tot koning willen kronen.
But he would make himself king.
De adel zegt dat Caesar zich in Rome tot koning wil kronen.
The nobles say that Caesar is a war criminal.
Zo'n man, 'n aristocraat met soldaten, geld en de liefde van het volk... zou zichzelf tot koning kunnen kronen.
A man like that, an aristocrat with soldiers, money and the love of the people, might make himself king.
Maar de paus moet de nieuwe koning van Napels kronen.
But the Pope must invest the new crowned king of Naples.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 46. Exact: 14. Verstreken tijd: 175 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo