Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kort verhaal" in Engels

short story
quick story

Suggesties

Een kort verhaal in het Engels met woordspelingen... en dubbel betekenis.
A short story in English with wordplay and double-meanings.
Het is een kort verhaal, Florene.
It's a short story, florene.
Ik wil jullie een kort verhaal vertellen over hoe het is begonnen.
So I want to give you a quick story of how it got started.
Ik zal een kort verhaal vertellen om te illustreren hoe dat voor mij is.
I'll tell you one quick story to illustrate what that's been like for me.
Ik heb zelfs een prijs gewonnen voor een kort verhaal.
I even got an award for a short story once.
Het is echt een kort verhaal.
It's really a short story.
Dat van haar... is een kort verhaal.
Hers... is very short story.
Nou, om een kort verhaal lang te maken...
Well, to make a short story long...
Hij heeft een kort verhaal geschreven genaamd "Het Geweldigste Geschenk".
He wrote a short story called "The Greatest Gift".
Ik werk aan een nieuw kort verhaal.
I'm working on a new short story.
Een kort verhaal door Richard Stallman dat beschrijft welke invloed beperkende licenties zouden kunnen hebben op ons leven.
A short story by Richard Stallman that describes what influence restrictive licenses could have on our lives.
Zelfs op de middelbare school won Christina een kort verhaal concurrentie.
Already in high school Christina won a short story contest.
Of eigenlijk een kort verhaal over een lang boemelfeest.
Actually, it's a short story about a long bender.
Het is dus een kort verhaal.
So it's a short story.
Je kunt er een kort verhaal over schrijven en Rachel ernaar laten kijken.
Maybe you should write a short story about it and have Rachel give you notes.
Ze schreef 'n kort verhaal.
She chose to write a short story.
Het is een kort verhaal, geloof me.
It's a short story, believe me.
Ik wil graag beginnen met een kort verhaal.
Let me start with a short story.
Ik wil beginnen met een kort verhaal.
I'd like to start with a short story.
Laat me afsluiten met een ander kort verhaal.
Let me close with another short story.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 127. Exact: 127. Verstreken tijd: 93 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo