Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kracht" in Engels

Suggesties

879
515
Straks wordt z'n dodelijke kracht gedemonstreerd.
There will be a demonstration of its deadly power this morning.
Geen persoon kan zoveel kracht alleen herbergen.
No one person can achieve that much power alone.
Zonder je kracht zul je sterven.
Without your strength, you'll be killed.
Dat zuivere handelingen voortkomen uit gedrevenheid, geduld en kracht.
That for your actions to be pure, they must proceed... from direction, determination, patience and strength.
Con Edison werkt op volle kracht.
We have Con Edison out in full force.
Misschien zijn die met minder kracht toegebracht.
Well, maybe they were delivered with less force.
Heldhaftige pose, toon wat kracht.
Heroine pose? Alright... let's see some strength.
Cody absorbeert alle kracht van Charlie.
Cody will absorb all of Charlie's power.
Een Aeroknife, zonder kracht of druk...
An Aeroknife, no force or strength or pressure.
Ze moet haar kracht hebben teruggekregen.
She must've gotten some of her strength back.
Zod zoekt iets dat grote kracht bezit.
Zod's been looking for something that wields great power.
Een kracht om problemen te veroorzaken.
A power to 'cause trouble, to stir things up.
Tweeduizend volt brute kracht van een zelfstandige generator.
Two thousand volts of raw power from a stand alone generator.
Honkbal gaat om meer dan fysieke kracht.
But there is more to baseball than physical strength.
Mensen vroegen haar om wijsheid en kracht.
Our people looked to her for wisdom and strength.
Niemand waardeert de kracht van weekdieren.
No one appreciates the power of the mollusk.
En deze stoot bewijst mijn kracht.
And this for me, struck home to show my strength.
Omdat hij de allergrootste kracht bij zich draagt...
Because he carries with him the greatest power of all.
Jullie geven kracht terug aan de Nemeton.
You'll be giving power back to the Nemeton.
Wij bezitten een grootse en oude kracht.
This is a great and ancient power you and I possess.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 38763. Exact: 38763. Verstreken tijd: 131 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo