Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kraken" in Engels

Suggesties

Zijn mannen kunnen de code kraken.
I'll see if his guys can crack the code.
Misschien moeten we onderweg de code kraken.
Tandy, maybe we should just crack this code on the road.
Zal niet gemakkelijk te kraken zijn.
It's not going to be easy to break.
Ik had je gewoon nodig om Enigma te kraken.
I... I just needed you to break Enigma.
Eerst moest ik zijn paswoord kraken.
But first I had to crack his password.
Ik moest de codes kraken en doorsturen.
My task was to crack the codes and send them on.
Kaken als deze kan de dichte botten van zebra's en zelfs giraffes kraken.
Jaws like these can crack the dense bones of zebra and even giraffe.
Ons werk was het kraken van Enigma.
Our job was to crack Enigma.
Misschien kunnen we de code kraken.
Maybe we can crack the code.
Er is geen code om te kraken.
Here is no code to crack.
Ze kan een Worthington 1000 kraken zonder te knipperen.
She can crack the Worthington 1000 without even flinching.
Dit vermogen om grote botten te kraken verklaart waarom vrouwelijke hyena's er uitzien als stekelige mannetjes.
This ability to crack massive bones explains why female hyenas look like bristling males.
De FBI is over deze hele zaak dus we moeten het kraken voordat ze ook beesten zien.
The FBI are all over this case, so we need to crack it before they start seeing beasts, too.
Scannen, copyrights kraken en zo.
Scan, crack copyrights, whatever I want.
Eigenlijk op zijn telefoonrekening want ik kon zijn wachtwoord niet kraken.
Well, actually, the phone bill, because I couldn't crack the code on his password.
Ze hebben een manier gevonden om de veiligheidssystemen te kraken.
They found a way to crack the security systems.
Ze wedden dat hij de juiste mensen bij elkaar krijgt om het vaccin te kraken.
They bet he'd put together the right group of people to crack the code on the vaccine.
Niemand van ons kan dat kraken.
No one here knows how to crack that.
Ik kan het niet kraken, John.
I can't crack it, John.
Ik kan hem daar niet te kraken.
I can't crack him there.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2224. Exact: 2224. Verstreken tijd: 92 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo