Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kunnen grijpen" in Engels

can grab
have caught
seize
to grab
could've grabbed
We moeten alleen Tripp lokken zodat we hem kunnen grijpen.
We just need to lure Tripp in so we can grab them.
Gebruikers kunnen grijpen deze bouwstenen op te bouwen gemakkelijk uit complexe workflows.
Users can grab these building blocks to build easily out complex workflows.
Zonder Marika's hulp hadden we Dubaku niet kunnen grijpen.
We wouldn't have caught Dubaku without Marika's help.
We hadden dat kind kunnen grijpen en 't geld terug leggen.
We could have caught that kid and still had time to put the money back in that can.
Dat zal het zijn als we hem en het miltvuur kunnen grijpen.
It will be if we can grab him and the anthrax.
Papa en mama en wat we ook kunnen grijpen voor we de deur uitrennen.
Dad and mom and whatever we can grab Before we run out the door.
Elke dinsdag, zal Titan Poker een GUKPT Goliath Super Satellite gastheer, waar de winnaars een £ 1000 prijzenpakket dat bestaat uit kunnen grijpen:
Every Tuesday, Titan Poker will host a GUKPT Goliath Super Satellite where winners can grab a £1,000 prize package that includes:
Iedereen met handen die zijn ballen kunnen grijpen.
Anyone with hands capable of grabbing balls.
Als we eerder gewaarschuwd waren, hadden we misschien in kunnen grijpen.
If only we'd had more warning, perhaps we could have been there in time.
Alquist en anderen geloven dat als het over is, ze de macht kunnen grijpen.
Alquist and the others feel that as soon as it's over, they can move into power.
Als ik hem afleid, zou ik snel die buidel kunnen grijpen.
If I can just distract him, I could make a run for that pouch.
Laten we hopen dat we ze zo kunnen grijpen.
Let's hope that gives them a hiccup.
En wij zullen dan zo de macht kunnen grijpen.
We'll take power as easy as picking ripe fruit.
Hij werkt voor particuliere militaire bedrijven die onrust willen veroorzaken om de macht te kunnen grijpen.
He's really been working for a group of private military firms trying to destabilize this country in an effort to seize power.
Ik zou ze nu zó kunnen grijpen.
I could easily take them now.
Ontroerd worden door de melodie, maar nooit kunnen grijpen.
Be moved by its melody, but it always eluded my grasp.
We moeten op het juiste moment de macht kunnen grijpen.
We must position ourselves to move in when the time is right.
U zou de macht kunnen grijpen in Frankrijk.
You could overthrow the King of France at any time.
Een plek waar wij hem kunnen grijpen.
Someplace where we can sneak up on him and drug him.
Haal hun armen eraf zodat ze je niet kunnen grijpen.
Take away their arms so they can't grab you.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 91. Exact: 91. Verstreken tijd: 159 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo