Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: voordeel kunnen halen
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kunnen halen" in Engels

can get can take can make
able to get
can pull
able to pull
can pick
can extract
could bring
able to take
can bring

Suggesties

Ik weet waar we eten kunnen halen.
I know where we can get food.
Als we het hier uit kunnen halen.
If we can get it out of this.
Een techniek waarmee we u direct naar ons schip kunnen halen.
We have a technology which can take you instantly from your ship to ours.
De trainer denkt dat we de finale kunnen halen.
Coach thinks we can make it to finals.
Laten we zien of we haar uit deze ellende kunnen halen.
So let's see if we can get her out of this mess.
We moeten gaan en met Tarkoff afrekenen, zodat we Tommy kunnen halen.
We need to go... take care of Tarkoff, so we can get Tommy.
We zouden daar iets vanaf kunnen halen.
We might be able to grab something from there.
Jullie zouden hiervan goede vingerafdrukken kunnen halen.
You should be able to pull prints off this.
Ik heb fragmenten uit zijn schedel kunnen halen.
I was able to pull frags out of Doug Preston's skull.
Er moet iets zijn dat we uit het wrakschip kunnen halen.
There's got to be something we can rip out of the crash ship.
Het lab heeft niets van het reçu terug kunnen halen.
The crime lab wasn't able to restore anything on the receipt.
Agent Van Pelt heeft bestanden van Stones computer kunnen halen.
Agent Van Pelt was able to recover documents from Stone's computer.
Skye heeft wat bestanden van het mainframe in het gebouw kunnen halen.
Skye managed to extract some files From the building's mainframe.
Je had me kunnen halen met de paraplu.
The least you could have done is come get me with the umbrella.
Brian had jullie op kunnen halen.
I would have sent Brian to come and pick you up.
Ik zou bijna onze maandelijkse vergadering niet hebben kunnen halen.
I almost couldn't show for our monthly meeting.
Je moet het blindelings in en uit elkaar kunnen halen.
You have to learn to take it apart and put it together blindfolded.
Ze heeft het niet kunnen halen.
She just wasn't able to get here in time.
Tyreese had het kunnen halen, Sasha.
Tyreese could have made it, Sasha.
Zeg tante Gloria dat we de mis van twee uur nog kunnen halen.
I know, I'm running Aunt Gloria we can still make the 2:00 mass.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1181. Exact: 1181. Verstreken tijd: 151 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo