Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "kunnen oppakken" in Engels

able to pick up
can nail
have caught
can catch
apprehend
Weet je, ik heb altijd al kwartjes kunnen oppakken met mijn tenen.
You know... eversinceIwasiittle, I'vebeen able to pick up quarters with my toes.
Je hebt hem misschien de eerste keer niet kunnen oppakken, maar dat heb je nu... goedgemaakt.
Well, you may not have caught him the first time, but I think you just made up for it.
Ik weet zeker dat we de exploitanten binnenkort kunnen oppakken.
I'm confident we can lock the target soon.
Ik ben blij dat we ons gewone leven weer kunnen oppakken.
I'm so glad we can finally put all this behind us and get back to how things were before.
Jij verzamelt info, zodat we hem kunnen oppakken.
Your job is to collect intel so we can make an arrest.
Je bedoelt dat we deze man niet kunnen oppakken.
We can't arrest this man. That's what you mean.
Ze had Joy direct kunnen oppakken, maar dat wilde ze niet.
She could've gone after Joy right then, but... she didn't want to bring her in.
Daarna zou je je carrière bij Starfleet kunnen oppakken.
You could resume your career with Starfleet after that.
We hadden zijn verstrekker kunnen oppakken.
We could have busted his supplier tonight.
Dat betekent dat we John Neville kunnen oppakken.
Means we got something on John Neville.
Het doel is de meisjes tot medewerking bewegen zodat we ze kunnen oppakken.
Our objective is to get the girls to turn and give us enough solid information to make the arrests.
Jammer dat we je niet voor twee moorden kunnen oppakken.
It's too bad we can't charge you with two murders.
Ik zou je hiervoor kunnen oppakken.
Ik heb meer nodig om hem te kunnen oppakken.
I cannot charge the man without more.
We verzamelen zoveel mogelijk informatie zodat we de persoon die het heeft gedaan kunnen oppakken.
We're just collecting as much information as possible so that we can catch the person who did.
Niets voor mij als je - met nog wilt kunnen oppakken.
None for me if you want to be able to pick me up again.
Als we ze niet vreedzaam kunnen oppakken... moet je ze uitschakelen.
If there's no way to get our fugitives quietly, you need to take them out.
Als het Leonard is, moeten we hem kunnen oppakken voor het donker.
If it is Leonard, we should be able to pick him up before nightfall.
Ik heb al foto's en ander... bewijs verzameld om die soldaten te kunnen oppakken.
I have already compiled pictures and other evidence to start arresting these soldiers.
Ik denk niet dat we het kunnen oppakken waar we gebleven waren.
I don't think we can just pick up from where we left off.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 123. Exact: 123. Verstreken tijd: 106 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo