Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "laatste wilsbeschikking" in Engels

last will
will
Dit is wellicht de laatste wilsbeschikking en testament van Mr Bertram Gummer.
This may be the last will and testament of Mr. Bertram Gummer.
'Ik verklaar dat dit mijn laatste wilsbeschikking en testament is,... welke ik maak op de eerste dag van September'...
"I declare this to be my last will and testament, which I make, this first day of September"...
Niet reanimeren, orders voor de arts voor levensverlengende behandeling, wie de beslissingen voor me neemt als ik een kasplantje wordt, mijn laatste wilsbeschikking.
Do not resuscitate, physician's orders for life sustaining treatment, who gets to make decisions for me if I become a vegetable, my will.
Z'n laatste wilsbeschikking... zonder welke z'n rijk weer tot paperij zal vervallen.
His will, without which we shall see his realm restored to popery!
Leslie's laatste wilsbeschikking en testament.
Leslie's last will and testament.
'Laatste wilsbeschikking en testament.'
"Last will and testament."
Dit is de laatste wilsbeschikking van Richard Abernethie. Hiermee trek ik al mijn vorige testamenten in.
This is the last will and testament of Richard Abernethie whereby I revoke all former wills made by me.
Dan lees ik de laatste wilsbeschikking van m'n man voor.
WHILE I READ TO YOU THE LAST WILL AND TESTAMENT OF MY DEAR DEPARTED HUSBAND -
(ii) een stichting, juridische constructie of trust die ontstaat na de dood van een persoon al of niet op grond van een laatste wilsbeschikking;
(ii) a foundation, legal arrangement or trust arising on the death of any person either testate or intestate;
Dit is m'n laatste Wilsbeschikking.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 10. Exact: 10. Verstreken tijd: 29 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo