Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "laten verdwijnen" in Engels

disappear
get rid of
go away
dispose of
vanish
expunged
erase
Ik moet een object laten verdwijnen.
I... I need to make an object disappear.
Wij kunnen deze werkgelegenheidssector dus niet langzaam laten verdwijnen.
We cannot therefore allow this sector of jobs to gradually disappear.
Jij moet Cookie Brown laten verdwijnen.
I need you to get rid of Cookie Brown.
Ze willen het schip laten verdwijnen.
They want to get rid of the ship.
Hij kon 'n olifant laten verdwijnen.
He could make an elephant disappear in a full theater.
Wij moeten onbelangrijke aanklachten laten verdwijnen voor ze de rechtszaal halen.
Our job is to make sure that frivolous lawsuits disappear before they reach the courtroom.
Maar ik kan het horloge laten verdwijnen.
But I can make the watch disappear.
En ik kan het in een oogwenk laten verdwijnen.
And I can make it disappear in the blink of an eye.
Dit kwaad zal al jullie dromen laten verdwijnen.
This evil will all your dreams disappear.
Ik betaalde hem om het bewijs te laten verdwijnen.
I paid money to make him and the evidence disappear.
Jij moet het lichaam laten verdwijnen, Ray.
I need you to get rid of the body, Ray.
Hij wilde dat ik hielp de wapens te laten verdwijnen.
He asked me to come here and help him get rid of these weapons.
Waar u bij ik dit bed met iedereen erop laten verdwijnen.
Bookman, before your very eyes, I shall cause this bed, and all the occupants upon it, to disappear.
Lockhart/Gardner kan de arrestatie laten verdwijnen.
Now, Lockhart/Gardner can get the arrest expunged.
Daarom wilde hij het laten verdwijnen.
That's why he tried to make it disappear.
Ik zou dat willen laten verdwijnen als vader.
I just assumed as a father you'd want to bury that kind of thing.
Je dochter laten verdwijnen op die foto's...
Well, taking your daughter out of these photos...
Ik ga dit potlood laten verdwijnen.
I am going to get this pen to disappear.
Dus nu wil Edwards hem voorgoed laten verdwijnen.
So now, Edwards is planning to put him away... for good.
M'n vader moet toch dingen kunnen laten verdwijnen.
You'd think with all the money my father spent, he could make things disappear.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1367. Exact: 1367. Verstreken tijd: 116 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo