Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "laten voorbijgaan" in Engels

pass up
forego
Dit is een gelegenheid dat we niet mogen laten voorbijgaan.
I believe this is an opportunity we should not pass up.
Dit is de eerste keer dat ik je ooit een kans heb zien laten voorbijgaan... om Serena te redden, en je zet je boeken op volgorde.
This is the first time I've ever seen you pass up a chance to save Serena, and you're alphabetizing.
Zoals reeds door de rapporteurs Barón en Colom werd opgemerkt, staan we inderdaad voor een historische kans die we niet mogen laten voorbijgaan, noch onbenut mogen laten.
Indeed, this is a historic opportunity which we cannot pass up or fail to make use of, as the rapporteurs, Mr Barón Crespo and Mr Colom i Naval, have already said.
Beide partijen hebben in dit opzicht kansen laten voorbijgaan.
In that respect, both parties have allowed opportunities to pass.
Je kan dit niet laten voorbijgaan.
You can't let this go by.
Je mag geen gelegenheid laten voorbijgaan om bij te leren.
One must never miss the opportunity to learn something.
Elf jaar heeft de Raad laten voorbijgaan.
The Council has allowed eleven years to elapse.
Deze kans mag ik niet laten voorbijgaan.
I cannot allow this opportunity to pass.
Deze gelegenheid mogen wij niet aan ons laten voorbijgaan.
It is that window of opportunity that we must take advantage of today.
Wel, ik zal het laten voorbijgaan.
Well, I'll let it go.
Zo'n gelegenheid kon ik niet laten voorbijgaan.
I couldn't give up such an opportunity.
Maar thuis blijven zitten en je leven laten voorbijgaan...
But to just sit at home, watch the world slip by.
We zouden medelijden kunnen hebben maar we mogen dit niet laten voorbijgaan.
One is tempted to take pity on him, but we can't just let this go.
De heer Gorostiaga Atxalandabaso heeft vandaag nog maar eens de gelegenheid laten voorbijgaan om deze moord te veroordelen.
Just today Mr Gorostiaga Atxalandabaso has missed another opportunity to condemn this murder.
Er wacht ons een kans die wij niet mogen laten voorbijgaan.
In my opinion, we have before us an opportunity of which we must not fail to take advantage.
Nou, ik weet dat een wolf geen lekkere kip aan zijn neus zou laten voorbijgaan.
Well, I know a wolf wouldn't let a perfectly good chicken go to waste.
Hij kan niemand laten voorbijgaan, zonder te weten wie het is.
Can't let anyone pass this door without knowing who it is.
Wat je me ook vertelt, Ik zal er zelfs niet over nadenken, het gewoon laten voorbijgaan.
Whatever it is you tell me, I won't even think about it, let alone pass it on.
Soms kan het leven je aan dingen, zoals wensen en hoop, laten voorbijgaan.
Sometimes life has a way of moving you past things like wants and hopes.
Nee, ik heb dat aan me laten voorbijgaan.
No, I passed on that job.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 66. Exact: 66. Verstreken tijd: 98 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo