Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "leiden naar" in Engels

lead to
lead
leading onto

Suggesties

Beiden gecombineerd leiden naar een bepaalde temperatuur resultaat.
Both combined lead to a certain result in temperature preservation.
Automatische draaideuren leiden naar een lange en smalle lobby.
Automated rotating doors lead to a long and narrow lobby area.
Dus, alle wegen leiden naar oppas Webb.
So, all roads lead to this Nanny Webb.
Je hebt informatie die kan leiden naar haar moeders moordenaar.
You have information that could lead to her mother's killer.
We hoeven z'n ontsnappingsroute niet te achterhalen, want alle wegen leiden naar Elise.
We don't need to figure out his escape route, because all roads lead to Elise.
Dit zal zeker leiden naar meer evenementen.
This will definitely lead to more events.
De aanwijzingen leiden naar historische bouwwerken waar de spelers die tekens vinden.
The clues lead to historic buildings, Where the players collect these old symbols.
Beide straten leiden naar de kerk.
Both streets lead to the mosque.
De meridianen leiden naar hetzelfde punt.
The meridians lead to the same point.
Eerder alle wegen leiden naar Vikram.
More like all roads lead to Vikram.
We hebben botpoeder, dat zou moeten leiden naar DNA.
We've got bone powder, and that should lead to DNA.
Lange stenen trappen... leiden naar mijn geheime plek.
Long stone stairways... lead to my sectet spot.
Meer alle wegen leiden naar Vikram.
More like all roads lead to Vikram.
De kanalen leiden naar de riviermonding.
The canals lead to the estuary.
En leuk en ze leiden naar een beter leven.
And lead to a better life.
Alle wegen leiden naar de Buy More.
Looks like all roads lead to the Buy More.
Alle wegen leiden naar het midden.
All roads lead to the middle.
Dat uw huidige activiteiten leiden naar een conclusie.
Your activities lead to one conclusion.
Alle kromme wegen in Banshee leiden naar één man, Kai Proctor.
All crooked roads in Banshee lead to one man, and that's Kai Proctor.
Alle wegen leiden naar zuster Paul.
All paths lead to Sister Paul.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1111. Exact: 1111. Verstreken tijd: 154 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo