Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: willen leren kennen
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "leren kennen" in Engels

Suggesties

Allereerst moeten we de prooi leren kennen.
The first thing we have to do is get to know our prey.
Kan ik de conciërge leren kennen.
I guess I'll get to know the janitor.
Jullie moeten onze vriend leren kennen.
We thought you might like to meet our friend.
Het was fijn jullie te leren kennen.
I can't tell you what a pleasure it was... to meet you guys.
Bonus: Kinderen zullen spelenderwijs belangrijke verkeerstekens leren kennen.
Added value: Children will without effort learn about important traffic signs.
Dit wordt 'n prima gelegenheid om elkaar te leren kennen.
Well, Jim, this should be a wonderful opportunity... for the two of us to get to know one another.
Uw onderdanen proberen u te leren kennen.
Your people are trying to get to know you.
Bezighouden? - hem leren kennen.
Entertain him? - Get to know him and stuff.
Allereerst wil ik jullie leren kennen.
First I would like to just get to know you.
Misschien moeten ze mij gewoon leren kennen.
Well, maybe I'll just have to make them get to know me.
Alleen als ze je leren kennen.
Only till they get to know you. I mean...
Een gesprek, elkaar leren kennen.
A little conversation, get to know each other. I...
We moeten ze beter leren kennen.
We stay, we should get to know them.
Ik wilde je graag leren kennen...
I couldn't wait to get to know you...
Dexter is moeilijk te leren kennen.
Dexter's a hard guy to get to know.
Laat hem je pokerface leren kennen.
Let him get to know your poker face.
We wilden u intiemer leren kennen.
We wanted to meet you in a more intimate setting.
Dan moeten we elkaar leren kennen.
Then we have to get to know each other.
Ze wilde je alleen maar leren kennen.
The last thing she wanted in this world was to get to know you.
We zullen elkaar nooit leren kennen.
We will never get to know each other.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 6814. Exact: 6814. Verstreken tijd: 162 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo