Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "lessen volgen" in Engels

Zoek lessen volgen in: Definitie Synoniemen
take lessons
class classes
Mijn laatste vrouw liet me lessen volgen.
My last wife made me take lessons.
Ze wilde lessen volgen.
She wanted to take lessons!
Ik ga misschien een paar lessen volgen.
Thinking I might take a class or two.
Je tekenaar moet lessen volgen, want het lijkt of Norman Rockwell, dit met zijn tanden tekende.
Tell your artist to take a class, because this looks like Norman Rockwell sketched it with his teeth.
Je mag je lessen volgen, naar de gymzaal en eetzaal gaan, maar verder blijf je in je eigen studentenhuis.
You're free to go to class, of course, skills lab, dining room, but otherwise, you're confined to your dorm.
Studenten willen dolgraag mijn lessen volgen, en ik geef extra punten voor iedereen die het ritueel rond Bloody Mary doet, en de eerste die eraan doodgaat, krijgt automatisch een 10.
I have students clamoring to get into my class, and I have offered a little extra credit for anyone that does the bloody mary ritual, and the first kid that dies, I'm giving an automatic "A."
Als je de waarheid zoekt kan je Dr. Tyrene's filosofie lessen volgen...
If it's truth you're interested in, the philosophy class is down the hall.
Dat aerobics-programma, met een paar meisjes die lessen volgen bij m'n pa.
Just on that aerobics show with some girls from my dance class.
Tyrene's filosofie lessen volgen.
Tyree's philosophy class is right down the hall.
Zo kan ik alle lessen volgen.
This is how I've been getting to my lessons all year.
Je moet lessen volgen aan de charme- en schoonheidsschool.
You'll have regular classes at charm and beauty school.
Dan spijt het me... maar alleen ingeschreven studenten mogen de lessen volgen.
Well, I'm sorry, Mr. Gallagher... but you see, this class is restricted to enrolled students.
Je kunt vanmiddag een paar lessen volgen.
Well then, you can go see some classes this afternoon.
Ik moest lessen volgen van mijn ouders.
My mum and dad made me have lessons.
Ga gewoon naar Stanford en ga de lessen volgen.
Go there and take the classes.
Ze lieten me allerlei lessen volgen.
They had me in these classes all morning
Je gaat lessen volgen in Costa Verde.
Start classes at Costa Verde Community.
Misschien moeten we die lessen volgen.
Maybe we should consider taking that.
Natuurlijk, blijft hij lessen volgen, maar niet bij u.
Of course, he'll keep on taking lessons, but not with you, I'm afraid.
Je wilde ook nooit je lessen volgen.
You always resisted your lessons too.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 57. Exact: 57. Verstreken tijd: 59 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo