Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "loonstrook" in Engels

paycheck
payroll
paycheque
pay stub
We moeten die niet uitbetaalde loonstrook volgen.
We need to follow that paycheck that wasn't cashed.
Ik kwam alleen mijn loonstrook ophalen.
I just came to pick up my paycheck.
En het staat allemaal op naam van sommige mensen op zijn loonstrook.
And they're all in the names of certain people on his payroll.
Als hij stierf door zijn werk te doen, zou ik hem niet op de loonstrook houden.
If he got killed doing his job, I wouldn't keep him on the payroll.
Mijn geld komt allemaal van m'n wekelijkse loonstrook.
The only money that I get is from my weekly paycheque.
Dr. Hillary Byrnes gewoon haar loonstrook aan het innen.
Dr. Hillary Byrnes was just collecting her paycheque.
Dat ga je betalen van je zombie loonstrook.
That's coming out of your zombie paycheck.
Heb je onlangs je loonstrook bekeken?
Have you looked at your paycheck lately?
Hij heeft niet eens zijn laatste loonstrook opgehaald.
Never even picked up his last paycheck.
Je zei dat mijn opslag vanaf deze loonstrook zou ingaan.
You said my - my raise would start this paycheck.
Hij kwam vrijdags naar de ambassade om zijn loonstrook te halen.
He stops at the embassy every Friday just to pick up a paycheck.
Geen beren, en een grote, dikke, harige loonstrook.
Zero bears and one big, fat, hairy paycheck.
Ik kom thuis, kijk naar mijn loonstrook.
I get home, I look at my paycheck.
Ik ben niet privé gegaan voor een loonstrook.
I didn't go private for a paycheck.
Een goede startplek is je eigen loonstrook.
And a good place to start is your own paycheck.
Het is niet voor een loonstrook, Cat.
It's not for a paycheck, Cat.
Als je er beter door voelt... ik heb nooit die loonstrook verzilverd die hij op mijn naam heeft gezet.
And if it makes you feel better, I never cashed that paycheck he signed over to me.
Waar blijft je zelfvertrouwen als je loonstrook... het woord werkloos vermeldt?
How good can it be for your confidence that every paycheck... has the word "unemployment" on it?
Op dit moment haal ik bijvoorbeeld mijn rijdende loonstrook weer op... bij die amateurs die je gestuurd hebt.
For instance, right now I'm getting back my paycheque on wheels - from those amateurs you sent.
Zoals, als mijn nanny een glas breekt, is dat -7 dollar op haar loonstrook.
Like, if the nanny breaks a glass, that's minus $7 from her paycheck.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 54. Exact: 54. Verstreken tijd: 64 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo