Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "macht" in Engels

Suggesties

795
290
z'n macht 230
Mijn macht is: de massa vermaken.
I am at their mercy, with the power only to amuse the mob.
Dan gebruiken ze Davina's macht tegen ons allemaal.
They will use Davina's power against all of us.
U heeft weinig macht over haar.
It would appear, sir, that you have little control over her.
Iemand met makkelijke toegang, veel mogelijkheden en macht.
Someone with easy access, a lot of resources and power.
Alleen iemand op directieniveau heeft dat soort macht.
Now, only somebody at executive level has that kind of power.
Duidelijk kickt Rachel King op macht.
Clearly, Rachel King gets off on power.
Een hogere macht zal rechtvaardig over mij oordelen.
I answer to one higher power and He will judge me righteous.
Het werk van een neutrale macht.
The work of a neutral power, Mr. Hornblower.
M'n vader gebruikt z'n macht zelden.
My father has power, but he rarely uses it.
Met zoveel macht kunnen ze alles.
Imagine what they can do with this power.
Het zijn allebei misdaden die macht uitoefenen.
They're both crimes about the assertion of power.
Hij geniet van zulke macht en verwoesting.
This is the type of power and devastation that he enjoys.
Division's macht en invloed blijft groeien.
Division's power and influence continues to grow.
De burgemeester heeft geen macht over justitie.
The mayor has no power over the justice department.
Mijn geloof geeft me macht over anderen.
My belief will always give me power over others.
We moeten ons ontdoen van alles wat haar macht over ons geeft.
ANGEL: If we don't gut ourselves... burn out everything inside that gave her power over us, then we're lost.
De tijd terugdraaien vergt veel macht.
Reversing time the way you did requires great power.
Alleen macht, schittering en verlangend.
Only power, sparkle, impetus and desire.
Een muurlikker zoals jij heeft geen macht.
A wall-licker like you Don't have the power.
Geen macht kan hem deze toevlucht ontnemen.
There is no power can take this man from the sanctuary he has claimed.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 24679. Exact: 24679. Verstreken tijd: 159 ms.

z'n macht 230

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo