Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "magere hein" in Engels

Grim Reaper
Pipsqueak
Slim Jim
Hem weer terugzetten zonder te laten weten dat ik 'n magere hein was?
Putting it back on without letting everyone know I was a grim reaper?
Je hebt dus geen levende en ademende vriend... die niet weet dat je een magere hein bent?
So you don't have a boyfriend who's living and breathing and has no idea that you're a grim reaper?
Zodra de verwerking van de algoritmen compleet is, zouden we 'n vrij goed beeld moeten hebben hoe magere Hein eruit zag toen hij nog leefde.
As soon as the rendering algorithm is complete, we should have a fairly accurate likeness of what Slim Jim looked like when he was still alive.
De Russische Magere Hein is er.
The Russian Grim Reaper is here.
Ik ben de Magere Hein die door de tijd reist.
I'm the time traveling grim reaper.
Iets over meer moorden die gaan gebeuren en een verhulde Magere Hein.
Something about more murders to come and a cloaked Grim Reaper.
Ze is de Magere Hein van de kattenwereld.
She's the grim reaper of the feline world. Okay.
Ik mag dit morgen voor de Magere Hein spelen.
I got to play this tomorrow for the grim reaper.
Alleen de waarste liefde... kan de Magere Hein verslaan.
Because only the truest of truthful love could ever beat the Grim Reaper.
Twee plekken waar lijken gevonden worden en jij als Magere Hein rondwaart.
Two places with dead bodies, and you're in the doorway dressed as the Grim Reaper.
Pap, jij bent de nieuwe Magere Hein.
You've become the new Grim Reaper.
Maar ik ben geen Magere Hein.
But I am not a Grim Reaper...
Het is alsof het dier een ingebouwde Magere Hein heeft die veroudering versnelt.
So it's like the animal has the grim reaper inside of itself, speeding up aging.
De waarheid sneed me als de zeis van magere Hein zelf.
The truth had cut me like the grim reaper's blade itself.
Dat klinkt meer als een Magere Hein dan als een Godin.
Sounds more like a Grim Reaper than a goddess.
Doodshoofd van Dracula Heks op een bezemsteel Magere Hein met Zeis
Dracula Skull Witch on a Broomstick Grim Reaper
Maar wat ik vooral haat, Magere Hein, is dat je van je werk houdt.
But what I hate most, you... you grim reaper, is that you actually love your job.
Ben ik echt een Magere Hein?
Am I really a grim reaper?
Ik droomde dat ik een Magere Hein genaamd Tessa van demonen redde.
I dreamt that I saved a grim reaper named Tessa from demons. [LAUGHS]
De Magere Hein zal me halen voor de lange arm van de wet.
The Grim Reaper will get me before the long arm of the law.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 157. Exact: 157. Verstreken tijd: 318 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo