Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "man vermoord" in Engels

man killed
man was murdered
husband killed
man was killed
man murdered
man kills
guy kills
husband murdered
guy killed

Suggesties

Je luisde Gemma erin, waardoor een man vermoord en een baby ontvoerd is.
All you did by framing Gemma... was get a man killed and a baby kidnapped.
Ik heb vanochtend een man vermoord zien worden.
I saw a man killed this morning.
Vanmorgen is er een man vermoord.
This morning a man was murdered.
Er is gisteren een man vermoord.
A man was murdered here yesterday.
Vandaag heb je een goede man vermoord.
Today you got a good man killed.
Er is een man vermoord vanwege jouw geldautomaat hack.
A man was murdered because of your ATM hack.
Uitzoeken wie m'n man vermoord heeft.
I'm trying to find out who killed my husband.
Adams... iemand heeft uw man vermoord.
Ms. Adams... someone has murdered your husband.
Iemand heeft het gestolen en uw man vermoord.
Someone must have stolen the gun and used it against your husband.
Hij heeft vijf keer dezelfde man vermoord.
He murdered five people, all of whom he insists was the same man.
Het korps heeft m'n man vermoord.
As far as I'm concerned, the Marine Corps killed my husband.
Lena Harrison heeft haar man vermoord.
Well, do tell. Lena Harrison killed her husband.
Je hebt 'n ongewapend man vermoord voor 500 getuigen.
You killed an unarmed man in front of 500 witnesses.
Hij heeft Ellen en haar man vermoord.
He killed Ellen and her husband.
Je hebt haar man vermoord waar zij bijstond.
You killed her husband right before her eyes.
Hij heeft haar man vermoord in de burgeroorlog.
He's killed her husband in the civil war.
Een man vermoord op zijn eigen oprit.
Murdered the man in his own driveway.
We vermoeden dat John Barron je man vermoord heeft.
Confidentially, Debbie, we suspect John Barron killed your husband.
Hij heeft minstens vijf man vermoord uit wraak.
He killed at least five men in a revenge-fueled fever.
Ik heb 26 man vermoord en hij is bang voor jou.
I got 26 hits under my belt, and he's scared of you.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 682. Exact: 682. Verstreken tijd: 114 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo