Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "meetkundige plaats" in Engels

locus
Verantwoordelijk voor de bepaling van de vergelijking bij een meetkundige plaats.
Responsible for the computation of the algebraic equation of a locus.
Een eenvoudige constructie met een meetkundige plaats
A simple construction using a locus
Bij het tekenen van een meetkundige plaats, kunt u erop klikken met de rechter muisknop en cartesische vergelijking selecteren om de bijbehorende cartesische vergelijking zichtbaar te maken wanneer het een lageregraads algebraïsche kromme betreft. NAME OF TRANSLATORS
When you construct a locus, you can click on it with the right mouse button and select cartesian equation to see its cartesian equation, whenever it is an algebraic curve of low degree.
Selecteer het bewegende punt, dat zal worden verplaatst terwijl de meetkundige plaats wordt getekend...
Select the moving point, which will be moved around while drawing the locus...
Selecteer het volgende punt, de meetkundige plaats zal door de posities daarvan worden getekend...
Select the following point, whose locations the locus will be drawn through...
De torus is de meetkundige plaats der cirkels met straal R (kleiner dan r) en middelpunt op C, gelegen in een vlak door de z-as.
The torus is the geometric locus of the circles with radius R (smaller than r) and center on C, lying in a plane through the z-axis.
De meetkundige plaats van de snijlijnen van vlak en beeldvlak vindt men door eliminatie van β en γ.
We find the geometric locus of the intersection lines of the original plane and its image plane by eliminating β and γ.
Wat is de meetkundige plaats der snijpunten AX. Bφ(X) met X op PQ?
What is the geometric locus of the intersection points AX. Bφ(X) with X on PQ?
Opgave 129: Bepaal het lijnelement van (a(u+v), b(u-v), uv) en de meetkundige plaats van de punten waar de parameterlijnen elkaar loodrecht snijden.
Problem 129: Determine the line element of (a(u+v), b(u-v), uv) and the geometric locus of the points where the parameter lines are perpendicular to each other.
Een kwadriek is de meetkundige plaats in ℜ3 van de punten die voldoen aan een vergelijking van de vorm
A quadratic surface is the set of points in ℜ3 that satisfy an equation of the form
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 10. Exact: 10. Verstreken tijd: 91 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo