Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "menen" in Engels

believe
mean
think
be serious
consider
they're serious
Menen
feel view we're serious
seriously
got to be kidding me
you've gotta be kidding me

Suggesties

617
183
73
We menen een goed evenwicht gevonden te hebben tussen nauwkeurigheid en flexibiliteit.
We believe we have struck a fair balance between precision and flexibility.
Daarom menen wij dat dit onderwerp een afzonderlijke behandeling verdient.
We therefore believe that the matter deserves substantive consideration.
Ik zeg het niet vaak omdat ik het echt moet menen en geloven.
It's not something I say to a lot of people, because I have to truly mean it and believe it.
Ik snap dat jullie het niet letterlijk menen.
I understand you don't literally mean...
We menen te weten hoe hij is ontsnapt.
We think we know how Barrie got out of Renwick.
Wij menen te weten wat er met Rye Gerhardt is gebeurd.
Well, on my end, we think we know what happened to Rye Gerhardt.
Je moet het echt menen, Proxy.
You have to mean it, proxy.
Feitelijk zeggen we vaak het tegengestelde van wat we wel menen.
In fact, we often say the opposite of what we do mean.
Je hoef het niet te menen.
You don't have to mean it.
Ik denk niet dat ze het echt menen.
I don't suppose they mean it.
Je moet 't wél menen, wat zelden voorkomt.
And then, of course, you've got to really mean it... which no one ever does.
Jonas, je... kan dat niet menen.
Jonas, you... can't mean that.
Uwe Heiligheid, dat kan U niet menen.
Your Holiness, you can't mean it.
Je hoeft 't niet te menen.
You don't have to mean it.
Sommigen menen wellicht dat dit vanzelf spreekt.
Some might think, perhaps, that it is obvious.
Uit het lab, menen we.
We think it's from the lab.
Ze menen niet wat ze zeggen.
They do not mean what they say.
De onrechtvaardigen menen natuurlijk dat deze strafmaat overdreven is.
Of course the wicked think this punishment is excessive.
We menen daarnaast dat de Unie in de wereld met één stem moet kunnen spreken op dit gebied.
In addition, we think that, at world level, the Union must be able to show a united front on this matter.
De eerste trends wijzen op meer prijsconvergentie en we menen het proces volledig onder controle te hebben.
Initial trends indicate greater price convergence and we believe the process is fully under control.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1262. Exact: 1262. Verstreken tijd: 138 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo