Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "menselijk wezen" in Engels

Elk menselijk wezen kan vreselijke daden begaan.
Every human being is capable of committing acts of great cruelty.
Een onvolkomen, berooid menselijk wezen.
A normal, imperfect, lumpen human being.
Wat elk respectabel menselijk wezen doet op een vrijdagavond.
The same thing every respectable human being's up to on a Friday night.
Jij bent alles waarnaar ik ooit heb gezocht in een ander menselijk wezen.
You are the epitome of everything I have ever looked for in another human being.
Dat is een klein menselijk wezen.
That is a tiny human being.
We zouden nooit opzettelijk een menselijk wezen dat aandoen.
We would never deliberately put a human being through that.
Hij is een menselijk wezen, net zoals u.
He's a human being, just like you.
Ik wacht op het juiste meisje om van mij een menselijk wezen te maken.
I'm waiting for the right girl to come along and make me a human being.
Ze was ooit een menselijk wezen, als ieder ander.
She was once just a human being like any other.
Zij hebben behoefte aan een ander menselijk wezen om voor hen te zorgen.
They need another human being to care for them.
David Blackburn is geen beter menselijk wezen, het is een bibberend wrak.
Well, David Blackburn isn't a better human being, he's a gibbering wreck.
Voor hem was het een menselijk wezen die medische hulp nodig had.
All he knew was that he was a human being in need of medical assistance.
Ze zag eruit als een menselijk wezen.
She looked like a human being.
Elke dood van een menselijk wezen was een grote fout.
Every killing of a human being was a grievous error.
David Drew was een menselijk wezen.
David Drew was a human being.
Een menselijk wezen dat door tijd en ruimte reist.
A human being who's travelled in time and space.
Je bent een menselijk wezen, Dan.
You're a human being, Dan.
Hij was een vreselijk menselijk wezen.
He was a terrible human being.
Elke overeenkomst tussen Joey Conway en een menselijk wezen... zou puur toevallig zijn.
Any similarity between Joey Conway and a human being would be purely coincidental.
De basilisk symboliseert een kracht in ieder menselijk wezen.
The basilisk symbolises a force within every human being.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 439. Exact: 405. Verstreken tijd: 118 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo