Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "misbruik maken" in Engels

take advantage
taking advantage
abuse exploit
misuse

Suggesties

Je probeert misbruik maken van haar kwestbaarheid...
You try to take advantage, to-to exploit her vulnerability...
Adam zou nooit misbruik maken van studenten.
Adam would never take advantage of his students.
Tien jaar misbruik maken van mijn accent, omdat...
Ten years of taking advantage of my accent because...
III denk echt dat ze misbruik maken van hem.
I really think she's taking advantage of him.
IP adressen die misbruik maken van uw blog worden automatisch geweerd.
IP addresses that abuse your blog are automatically banned.
Dat is misbruik maken van onze positie.
That is an abuse of the position that we hold here.
Behalve dat ik niet achterlijk ben, wil ik geen misbruik maken.
Besides the fact that I'm not retarded, I don't want to take advantage.
Het laatste wat ik wil is misbruik maken van een kwetsbaar persoon.
The last thing I want to do is take advantage of a vulnerable person.
Ik wil geen misbruik maken van jouw mannelijke stapelvaardigheden.
I don't want to take advantage of your manly stacking skills.
Hij zal misbruik maken van anderen en De verliezen.
He will take advantage of others and lose de.
We willen geen misbruik maken van haar loyaliteit.
We can't take advantage of her loyalties.
We kunnen geen misbruik maken van haar trouw. Sorry.
We can't take advantage of her loyalties.
We zouden je moeten betalen en geen misbruik maken van je geweldige gastvrijheid.
Well, we should pay you and not take advantage of your wonderful hospitality.
En Kevin O'Donnell kon misbruik maken van dat kwetsbare meisje.
Ready to take advantage of a vulnerable girl From a broken home.
De meesters zullen misbruik maken van deze situatie.
The masters will take advantage of this situation.
Hij wou gewoon proberen en misbruik maken van de baby.
He just wanted to try and take advantage of the baby.
Nou, mensen kunnen wel misbruik maken van...
Well, people can take advantage of...
Dat is totaal misbruik maken van je macht.
That is such a total abuse of power.
Hierdoor kunnen de ondernemingen die bedrijvengidsen beheren ongehinderd misbruik maken van de huidige situatie.
This enables business directory companies to abuse the current situation unopposed.
En iemand als Casey wil alleen maar misbruik maken van andermans verdriet.
And the casey edgars of the world are just trying to take advantage of people's pain.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 324. Exact: 324. Verstreken tijd: 135 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo