Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "misbruik van maken" in Engels

take advantage of that
Ik wil daar geen misbruik van maken.
I don't want to take advantage of that.
Ga jij hier misbruik van maken?
Could it be you're starting to take advantage of that?
Daar gaan we geen misbruik van maken.
I didn't say five or that's no reason to abuse his hospitality.
Lemand als Frank Bannister kan daar heel gemakkelijk misbruik van maken.
It would be very easy for a man like Frank Bannister to take advantage.
Daar moet je misbruik van maken.
It's not like that; he's a nice guy.
Dat weet je niet, maar er zijn meisjes die hier misbruik van maken.
You little angel, you don't even know that... there is a certain type of girl who would take advantage of a thing like this.
Mijn vroegere ik zou vriendschap aanvaard hebben... en daar dan misbruik van maken.
The man I used to be would have been content with friendship... and then set about trying to turn it to his advantage.
Ik zou er nooit misbruik van maken, maar ik vertel echt de waarheid.
I would never disrespect her memory, but, please, you have to believe I am telling the truth.
Ze sieren je... maar de Keizer kan er misbruik van maken.
They do you credit... but they could be made to serve the emperor.
Ze gaan hier misbruik van maken als het openbaar wordt.
They will make mischief out of this if it becomes public.
Een autoriteir figuur als Frances Booth kan daar misbruik van maken.
An authority figure like Frances Booth Could take advantage.
Daar wil ik geen misbruik van maken.
It's the third time this month.
Daar mag ik geen misbruik van maken.
Ik zou daar dan misbruik van maken.
I feel like I'd be, you know, taking advantage of you.
Ik zal er geen misbruik van maken.
I shall not abuse the Rule.
Blijkbaar, wil hij daar geen misbruik van maken.
Apparently, he doesn't feel right taking advantage of that.
Ik liet Tom Connolly daar misbruik van maken.
I let Tom Connolly take advantage of that.
Je kunt er geen misbruik van maken voor je eigen egoïstisch gewin.
You can't take advantage of it for your own selfish gain.
Ik zal er geen misbruik van maken.
I will be so responsible with this.
De platenmaatschappij wilde er misbruik van maken.
Record label wanted an exploitation event.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 55. Exact: 55. Verstreken tijd: 195 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo