Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "moeten hebben" in Engels

Suggesties

Ik vind niet dat mijn tanden een andere gastheer moeten hebben.
I'm sure. I'm not the one who thinks my teeth need a different host.
Mam zei dat we jodiumpleisters moeten hebben.
Mom said we need the iodine bandages.
Ik zou hem neergeschoten moeten hebben.
Objection, sir. I probably should have shot him.
Een onafhankelijk land zou zijn eigen verkeerstekens moeten hebben.
An independent country should have its own set of roadsign designs.
Je zou er ook zo een moeten hebben.
You could also as a must have.
Momenteel zouden ze Volker's aandacht moeten hebben.
By now, they should have Volker's attention.
We zouden twee krikken moeten hebben.
No, sir, we should have two jacks.
We zouden iets gehoord moeten hebben.
We should have heard something from the major.
De bewoner zou ook symptomen moeten hebben.
If this is where he got sick, someone else here should have symptoms.
Je had zelf kinderen moeten hebben.
You should have had kids of your own.
Hij zou sporen van rook in z'n longen moeten hebben.
He should have had traces of smoke, even if it was a minute before he pulled the trigger on himself.
We zouden geen terugbreng beleid moeten hebben.
You know, personally, I don't think we should have a return policy.
Ik had daar nooit wapens moeten hebben.
I never should have had guns there in the first place.
Patrick zou geen moeite moeten hebben om in te stemmen met een bloedtest.
Patrick should have no problem - consenting to a blood test.
Ik zou enige wijsheid in pacht moeten hebben.
I feel like I should have some wisdom to impart.
Je zou meer zelfvertrouwen moeten hebben.
You should have more confidence in yourself.
We zouden een zakenvergadering moeten hebben.
We should have a business meeting.
Je had een proces moeten hebben, Surly.
You should have had a trial, Surly.
Ik vond dat je het zou moeten hebben.
I thought you should have it.
Ik zou acht uur slaap moeten hebben, een vriend die niet zo zeurt.
I should have eight hours of sleep, a best friend who doesn't nag me.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5487. Exact: 5487. Verstreken tijd: 315 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo