Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "moleculaire genetica" in Engels

molecular genetics
Dr. Linehan van het NCI presenteerde de moleculaire genetica van het niercarcinoom.
Dr. Linehan from NCI presented the molecular genetics of kidney cancer.
Bioloog Peter de Keizer (Erasmus MC, moleculaire genetica) werd wereldnieuws met het stofje Proxofim (wetenschappelijk: FOXO4-DRI) dat veroudering terugdraait bij muizen (paper).
Biologist Peter de Keizer (Erasmus MC, molecular genetics) hit the world headlines with the peptide Proxofim (or FOXO4-DRI) which reverses ageing in mice (paper).
Hoewel het varieert per discipline - astrofysica, moleculaire genetica, immunologie, microbiologie, volksgezondheid, het nieuwe gebied van het menselijk lichaam als een symbiont, tot volksgezondheid en milieukunde.
Although varying among disciplines - say, astrophysics, molecular genetics, the immunology, the microbiology, the public health, to the new area of the human body as a symbiont, to public health, environmental science.
Wetenschappelijke publicaties zowel in gespecialiseerde tijdschriften (paleo-ecologie, bio-geografie, moleculaire genetica, ecologische modellering, houtbiologie, ...) als in generalistische tijdschriften.
Scientific publications in specialist journals (paleoecology, biogeography, molecular genetics, ecological modelling, wood biology,...) as well as generalist journals
VIB Departement Moleculaire Genetica (UA-VIB)
VIB Department of Molecular Genetics (UA-VIB)
P4/30: Moleculaire genetica en pathologie van de transductie van signalen
P4/30: Molecular genetics and pathology of signal transduction
'Moleculaire genetica en genoom sequentie en synthese.'
"Molecular genetics and genome sequencing and synthesis."
Na de filmvertoning wisselt Jan Fabre van gedachten met Dr. Christine Van Broeckhoven, wetenschappelijk hoofd van het departement Moleculaire Genetica aan de Universiteit Antwerpen en pionier in het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer.
After the film, Jan Fabre will talk to Dr. Christine Van Broeckhoven, head scientist at the Molecular Genetics Department at Antwerp University and a pioneer in research into Alzheimer's disease.
Nieuwe primersets werden ontwikkeld voor de Trypanozoongroep alsook voor T. b. rhodesiense, in samenwerking met het Instituut voor Moleculaire Biologie, Vrije Universiteit Brussel, en het laboratorium voor Moleculaire Genetica van de Université Libre de Bruxelles.
New sets of primers have been developed for the Trypanozoon group as well as for T.b. rhodesiense, in collaboration with the Laboratory of Molecular Immunology of the Vrije Universiteit Brussel and the Laboratory of Molecular Genetics of the Université Libre de Bruxelles.
P5/19: Moleculaire genetica en celbiologie
P5/19: Molecular genetics and cell biology
Moleculaire genetica, samen met dierstudies in het wild... hebben onze ideeën over hoe dieren leven veranderd.
Molecular genetics combined with long-term studies of animals in the wild have challenged our preconceptions about how animals live their lives.
Ik weet niet veel meer van moleculaire genetica.
My molecular genetics is a little rusty.
Ik ben hoogleraar in moleculaire genetica.
I mean, who does he think he's talking to?
C1 - Deze eenheid bestudeert de pathogenese van virale ziektes en de moleculaire genetica van virussen.
C1 - The unit studies the pathogenesis of animal viral diseases and molecular genetic of viruses.
"Mega" staat voor "moleculaire genetica, evolutionaire analyse."
"Mega" stands for "molecular evolutionary genetics analysis."
Ik ben hoogleraar in moleculaire genetica.
I'm a tenured professor of molecular genetics over at Brown,

Andere resultaten

Elke partner heeft zijn eigen unieke onderzoeksbenadering en achtergrond gaande van plantenfysiologie, biochemie tot genetica en moleculaire biologie.
Each partner has its unique research approach and background ranging from plant physiology, biochemistry to genetics and molecular biology.
Een universiteits-bibliotheek met standaard werken over genetica en moleculaire biologie.
A university library with standard works on genetics and molecular biology.
Niet alleen over de genetica en moleculaire biologie, maar helemaal hier in het vleesgedeelte van het spectrum.
Not just about its genetics and molecular biology, but up here in the meat end of the scale.
Dit onderzoeksdomein integreert verscheidene disciplines zoals moleculaire biologie, genetica, celbiologie, studie van de signaaltransductiewegen en de regulatie van genexpressie.
It integrates multiple disciplines, including molecular biology, genetics, cell biology, signal transduction, and regulation of gene expression.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 28. Exact: 16. Verstreken tijd: 64 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo