Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "multiple sclerose" in Engels

Daarom beschouwen we multiple sclerose optreedt samenspel van genetische en omgevingsfactoren.
Therefore, we consider multiple sclerosis occurs interplay of genetic and environmental factors.
Daarom moet multiple sclerose hoogte van de mondiale agenda.
For this reason, multiple sclerosis must be aware of the global agenda.
Ik heb multiple sclerose sinds 1982.
I've been suffering from multiple sclerosis since 1982.
Cladribine pillen worden voorgeschreven aan mensen met multiple sclerose.
Cladribine pills are prescribed to people with multiple sclerosis.
Ja, ze had multiple sclerose.
Yes. She had multiple sclerosis.
Er was een man die al enige jaren leed aan multiple sclerose.
There was a man who'd suffered from multiple sclerosis for years.
Patiënten met multiple sclerose in Montenegro kunnen bepaalde privileges.
Patients with multiple sclerosis in Montenegro may have certain privileges.
Patiënten met multiple sclerose de Kroatische 26. September gemarkeerd zijn nationale dag.
Patients with multiple sclerosis the Croatian 26. September marked its national day.
Dat kan een verklaring zijn voor de ontstekingswerende werking van THC bij multiple sclerose.
This may explain the anti-inflammatory effect of THC in multiple sclerosis.
Deze moleculen regelen de migratie van witte bloedcellen doorheen de bloed-hersenen-barrière bij multiple sclerose.
These molecules regulate the migration of white blood cells across the blood-brain barrier in multiple sclerosis.
Het leven is dat mensen met multiple sclerose.
Life is that people with multiple sclerosis.
Het effect van de synthetische cannabinoïde nabilone op de rijvaardigheid werd onderzocht bij zes patiënten met multiple sclerose en spasticiteit.
The effects of the synthetic cannabinoid nabilone on driving ability was investigated in 6 patients with multiple sclerosis and spasticity.
Er werd vastgesteld dat bij multiple sclerose het endocannabinoïdensysteem ontregeld was.
The endocannabinoid system was found to be dysregulated in multiple sclerosis.
Overzichtsartikelen presentator met X.Hrvatskog Symposium multiple sclerose, gehouden van 13.10. doen 15.10.2017. in Varaždin Spa.
Review papers presenter with X.Hrvatskog Symposium multiple sclerosis, held from 13.10. the 15.10.2017. in Varaždin Spa.
Sativex is reeds goedgekeurd in Canada als pijnstiller voor patiënten met gevorderde kanker en multiple sclerose.
Sativex is already approved in Canada for pain relief from advanced cancer and multiple sclerosis.
Wetenschap/Groot Brittannië: Gemengde studieresultaten met Sativex in spasticiteit door multiple sclerose
Science/UK: Mixed results in study with Sativex in spasticity due to multiple sclerosis
THC verminderde ontsteking in meerdere diermodellen, onder meer modellen van artritis en multiple sclerose.
THC reduced inflammation in several animal models, among them models of arthritis and multiple sclerosis.
De aanvraag behelst de symptomatische verlichting van spasticiteit bij mensen met multiple sclerose.
The filing is for the symptomatic relief of spasticity in people with multiple sclerosis.
De zeven patiënten lijden aan chronische pijn, multiple sclerose, Tourette's syndroom en andere ernstige ziekten.
The seven patients suffer from chronic pain, multiple sclerosis, Tourette's syndrome and other severe illnesses.
Vaccinatie veroorzaakt geen MS veroorzaakt een terugval in multiple sclerose.
Vaccination does not cause any MS cause a relapse in multiple sclerosis.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 498. Exact: 498. Verstreken tijd: 94 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo