Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "naderhand" in Engels

En naderhand komt u veilig thuis.
And afterwards, you'll return home safely.
En naderhand pleegde Reggie een telefoontje.
And afterwards, Reggie made a phone call.
Pas naderhand eisen we de verantwoordelijkheid ervoor op.
Subsequently we claim full responsibility for the deed.
Bevroren voorwerpen die naderhand niet worden geconfisqueerd, worden onmiddellijk teruggegeven.
Frozen property which is not subsequently confiscated shall be returned immediately.
We wisten pas naderhand dat dit gebeurde vanwege een Alpe.
And we didn't know this until later, but the reason Ada was going mad was because of an Alpe.
De kaarten werden naderhand nog menigmaal met de hand ingekleurd en gevernist.
The cards were later still many times with the hand colored and varnished.
Maar naderhand betaal je altijd een hoge prijs.
But afterwards, you always have to pay the price and it's very high.
Ik kreeg naderhand drie medailles van hem.
Afterwards, he gave me three of his medals.
En naderhand vertelde ik haar alles wat ze had gezien.
And afterwards I would tell her about all that she had seen.
En dat ik je naderhand niet onder ogen kon komen.
And I'm so sorry that I couldn't face you afterwards.
Het is beter dat ze naderhand trillen dan tijdens.
It's better they're shaking afterwards than during.
Ik wilde voorstellen om koffie te drinken naderhand.
I was going to suggest a coffee afterwards.
Ik heb er pas naderhand in gekeken.
I didn't look inside till afterwards.
En naderhand stelde ik mezelf voor, schudde handen.
And afterwards, I introduced myself, shook hands.
Misschien een beetje pijn naderhand... wat blauwe plekken...
Maybe a little soreness afterwards... some bruising...
En naderhand smeer je een broodje voor me.
And afterwards, you're going to make me a sandwich.
Ik wil echt niet, voor ene keer, naderhand de stukjes aan elkaar lijmen.
I just would really like, for once, not to have to pick up the pieces afterwards.
Waar je kracht voor nodig hebt is naderhand... de schuld blokkeren.
Where you need strength is afterwards... to block out the guilt.
Ik moest naar hun vrouwen gaan en naderhand met ze praten.
I had to go and talk to their wives afterwards.
Maar ik kreeg een gevoel, naderhand.
But something came over me... afterwards.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 867. Exact: 867. Verstreken tijd: 114 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo