Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "nalaten" in Engels

leave
fail
resist
bequeath
omit
forget
failure to act omission
legacy
neglect
refrain
Dat zal een lelijk teken nalaten.
That's going to leave a nasty mark.
Ze wilde u 300.000 dollar nalaten.
Her will shows that she planned to leave you $300,000.
Noch nalaten te waarderen dat wat is gegeven.
Nor fail to reward that which is given.
De Heer zal niet nalaten hen zijn zegen te geven.
The Lord will not fail to grant them his blessings.
Ik wil alles aan Ned nalaten.
I want to leave everything to Ned.
Mijn spektakel zal meer indruk nalaten.
My show will leave a bigger impression.
Mrs Poindexter zou de tong aan het museum nalaten.
Mrs Poindexter... she's going to leave this Tongue to the museum.
In haar testament staat dat ze je $300,000 wilde nalaten.
Her will shows that she planned to leave you $300,000.
Waarom zou ze het jou nalaten?
Why would she leave it to you?
Misschien moet ik jou het geld nalaten.
Maybe I should leave all the money to you.
Misschien moet ik alles aan jou nalaten.
Maybe I should leave all my money to you.
Ik zal sterven en hem alles nalaten.
I will die and leave him all.
Ik wilde jullie gewoon iets nalaten.
I just wanted to leave you something.
Ik denk dat hij mij het huis wilde nalaten.
I believe he planned to leave me the house.
Je kunt geld nalaten aan een dier.
You know, actually, you can leave money to an animal.
ik wil geen slechte herinneringen nalaten.
I don't want to leave bad memories.
Ik wil haar graag mijn botanische bibliotheek nalaten.
Well, I would like to leave her my botanical library.
Waarom zou hij mij dat nalaten?
Why would he leave that to me?
Ik kan hem een brief nalaten.
I can leave him a letter.
Tenzij je het aan iemand kan nalaten.
Unless you have someone to leave it to.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 963. Exact: 963. Verstreken tijd: 237 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo