Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "natte sneeuw" in Engels

sleet
wet snow
Breed svesy behoeden muren en kelder van regen en natte sneeuw.
Wide svesy protect walls and the base from a rain and sleet.
Belangrijkste meewerken oorzaaken bepalend klimaat, zijn de seizoense beweging van de temperatuur en de sediments (van regen, sneeuwen, van natte sneeuw en grada).
The Primary factors defining a climate, seasonal fluctuations of temperature and deposits (a rain, snow, sleet and a hailstones) are.
Vooral bij zéér natte sneeuw moeten de bomen gedurende dit seizoen veel gewicht dragen op hun takken en twijgen.
Especially with very wet snow, the trees have to withstand a great deal of weight on their branches and twigs in this season.
19 februari: Wat hagelachtige natte sneeuw
February 19: Some hail like wet snow
23 februari: Hagel en natte sneeuw
February 23: Hail and wet snow
24 april: Hagel en natte sneeuw
April 24: Hail and wet snow
Perioden met lichte natte sneeuw of regenweather forecast
Periods of light wet snow or rain
De zon schijnt het hele jaar door op het eiland en sneeuw, natte sneeuw, mist of ander slecht weer komen er vrijwel niet voor.
The island boasts year-round sunshine and no snow, sleet, fog, or other types of inclement weather.
26 december: Hagel en wat natte sneeuw op de grond.
December 26: Hail and some wet snow on the ground
We vroegen ons af die kwam met die grote postkantoor zin, je weet wel, regen, natte sneeuw, donker van de nacht - dat soort dingen.
We were wondering who came up with that great post office phrase, you know, rain, sleet, dark of night - that kind of thing.
14 februari: Verschillende soorten natte sneeuw waarvan een deel aan het eind van de dag bleef liggen
February 14: Various types of wet snow, some of which stayed at the end of the day
hagel, sneeuw, natte sneeuw, ijs,
Hail, snow, sleet, ice.
12 december: Ongeveer 2 cm sneeuw (gebroken) gedurende de nacht en veel natte sneeuw overdag
December 12: About 2 cm during the night and lots of wet snow during the day January 11: Snow prediction
Water uit de zee vormt wolken, die teruggaan naar het land en in de zee, als regen, natte sneeuw en sneeuw, en herbergt zo'n 97% van het leven ter wereld, misschien wel van het universum.
Water from the sea forms clouds that return to the land and the seas as rain, sleet and snow, and provides home for about 97 percent of life in the world, maybe in the universe.
Dit koude front is heel erg in de wereld! hagel, sneeuw, natte sneeuw, ijs, Dit model voorspelt temperaturen onder de -20 ze zijn hier niet voorbereid voor het wordt een complete ramp!
This cold front is out of the world! hail, snow, sleet, ice, this model predicting temperature at -20 below they're not prepared for this its going to be a complete disaster!
Natte sneeuw maak mij razend maar ik kan niet overschoenen dragen met avond kleding.
This wet snow infuriates me but I can't wear galoshes with evening clothes.
20 maart: Natte sneeuw in de middag
March 20: Wet snow in the afternoon
26 april: Natte sneeuw in de ochtend
April 26: Wet snow in the morning
30 november: Wat natte sneeuw
November 30: A little wet snow
6 december: Beetje natte sneeuw
December 6: Little wet snow
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 33. Exact: 33. Verstreken tijd: 75 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo