Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "nauwkeurigheid" in Engels

accuracy
precision
rigour
correctness
exactitude
exactness
preciseness
accurate
detail
scrutiny
Huidskleur of pigmentatie beïnvloeden de nauwkeurigheid van de metingen niet.
Skin color or pigmentation affect the accuracy of the measurements is not.
Sony Ericsson garandeert de nauwkeurigheid van navigatieservices niet.
Sony Ericsson does not warrant the accuracy of any directional services.
Ik wil hem bedanken voor zijn scherpzinnigheid, nauwkeurigheid en deskundigheid.
I would like to thank him for his clear-sightedness, precision and competence.
Je ontmoet niet vaak iemand met zo'n zichtbare nauwkeurigheid.
It's not often you meet someone with such ocular precision.
Dit horloge heeft kristal oscillator kern voor nauwkeurigheid.
This watch has crystal oscillator at its core for accuracy.
Variabel projectiescherm afmetingen in standaard formaten hoogwaardige frame stabiliteit en nauwkeurigheid.
Variable projection screen dimensions in custom formats combined with best frame stability and accuracy.
Persoonsgegevens moeten zoveel mogelijk worden onderscheiden naar nauwkeurigheid en betrouwbaarheid.
As far as possible, personal data should be distinguished according to their degree of accuracy and reliability.
Als wetgevers moeten wij naar nauwkeurigheid streven.
As legislators, we have to aspire to accuracy and precision.
Bovendien vermindert de nauwkeurigheid van vingerafdrukken naarmate mensen ouder worden.
In addition, the accuracy of fingerprints decrease as people grow older.
Hun productiepotentieel en hun nauwkeurigheid is ongeëvenaard in vergelijking met menselijke arbeid.
The output potential and accuracy compared to human labor, is unmatched.
We hebben gemiddeld bijna 90% nauwkeurigheid.
We're averaging almost 90% accuracy.
Ik kan niet benadrukken hoe belangrijk de nauwkeurigheid van deze seismogram is.
Look, Howard, I... I can't stress to you enough the accuracy of these seismics.
Ze gebruikten mijn systeem, ik ontwikkelde het meer voor snelheid dan nauwkeurigheid.
They were using my system, and I designed it for speed over accuracy.
Je probeert't teveel te controleren, je wordt stijf en verliest jouw nauwkeurigheid.
You try to control it too much, you get stiff and lose accuracy.
Als je niet wil dat je apparatuur aangepast wordt... voor maximale nauwkeurigheid.
If you don't want your equipment modified - for maximum accuracy...
Ze hebben een bereik van vijf kilometer met een ongekende nauwkeurigheid.
They have a range of five kilometers with unprecedented accuracy.
Volgens Mavis Beacon... ben ik boven gemiddeld in zowel snelheid als nauwkeurigheid.
According to Mavis Beacon, I'm above average in both speed and accuracy.
Meneer, de vereiste nauwkeurigheid om die worp te maken is...
Sir, the accuracy required to make that throw is...
Heb geen nauwkeurigheid wanneer ik dat blauwe ontploffingsding gebruik.
Don't have accuracy when I use the blue blast thing.
Daarom heb ik aarzelen om te articuleren met enige mate van nauwkeurigheid.
Therefore, I hesitate to articulate with any degree of accuracy.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2615. Exact: 2615. Verstreken tijd: 105 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo