Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "nederlands limburg" in Engels

Dutch Limburg
Op minder dan 30km treft u de hoofdstad van Nederlands Limburg, Maastricht.
Less than 30km away you will find the capital of Dutch Limburg, Maastricht.
Het gaat hier over Belgisch Limburg, Nederlands Limburg en ook de regio Aken.
The areas in question are Belgian Limburg, Dutch Limburg and the region of Aachen.
In het Gouden Hoefijzer ligt in het Maasplassengebied in het midden van Nederlands Limburg en slechts 10 kilometer verwijderd van zowel het Duitse als Belgische grensgebied.
The Golden Horseshoe is in the Maasplassen area in the middle of Dutch Limburg and only 10 kilometers away from both the German and Belgian border.
Ik verwijs naar een petitie vanuit mijn land, vanuit Limburg, die 37.000 handtekeningen heeft gekregen in verband met de problematiek van de discrimatie tussen grensarbeiders uit Belgisch Limburg die in Nederlands Limburg gaan werken.
One petition from my own region of Limburg obtained 37000 signatures in connection with the difficulties of discrimination between frontier workers from Belgian Limburg working in Dutch Limburg.
Er zouden aan elk uiteinde aanvullende volumes nodig zijn om deze steun te rechtvaardigen, met andere woorden het verbruik van propyleen in Nederlands Limburg en aan de Duitse kant van de pijpleiding en de productie van propyleen in de kustregio.
Additional volumes would be needed at either end to justify the aid: consumption of propylene in Dutch Limburg and the German section of the pipeline, and production of propylene in the coastal region.
De dialecten in het noorden van Nederlands Limburg worden taalkundig niet bij "het Limburgs" ingedeeld.
The dialects in the north of Dutch Limburg are not considered Limburgish.
In het Gouden Hoefijzer is rustig gelegen in het kerkdorp Brachterbeek (Maasbracht, gemeente Maasgouw) in het midden van Nederlands Limburg aan de A2 Weert-Maastricht en de A73 Roermond-Maastricht.
Show original Show automatic translation The Golden Horseshoe is quietly located in the parish Brachterbeek (Maasbracht Maasgouw) in the middle of Dutch Limburg to the A2 and A73 Maastricht Weert-Roermond-Maastricht.
Onderzoek heeft aangetoond dat in Nederlands Limburg (populatie: 1.200.000) ongeveer 75% van de inwoners dagelijks Limburgs spreekt.
Research has shown that approximately 75% of the inhabitants of the Dutch province of Limburg are able to speak the language.
Kabeldistributeurs in Belgisch en Nederlands Limburg nemen geen regionale tv-omroepen van de overkant van de grens op in hun digitale pakket van radio- en tv-omroepen.
Cable distributors in the Belgian and Dutch parts of Limburg do not include any regional TV channels from the other side of the border in their digital packages of radio and TV channels.

Andere resultaten

25 hotels gevonden in Nederlands-Limburg, Resultaat 1 - 15
25 hotels found in Nederlands-Limburg, Result 1 - 15
In de 16e eeuw was in de Euregio Nederlands en Belgisch Limburg en het aangrenzende Duitse gebied de zogenoemde 'Meester van Elsloo' werkzaam, een verzamelnaam voor een groep kwalitatief hoogstaande beeldsnijders.
In the 16th century the so-called 'Master of Elsloo' worked in the Euroregion of Dutch and Belgian Limburg and the adjacent German region. This was a collective name for a group of highly skilled carvers.
De oudste bewaard gebleven teksten in het Nederlands zijn van Hendrik van Veldeke (1140-1210). Voortkomend uit de provincie Limburg wordt zijn werk beschouwd als een stuk van de Nederlandse en de Duitse literatuur.
The earliest texts in Dutch language preserved are by Hendrik van Veldeke (1140-1210 A.D.). Originally from the province of Limburg, his work is considered to be a part of both Dutch and German literature.
Het programma van de Van Eyck wordt financieel mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Provincie Limburg, de Gemeente Maastricht, de Vlaamse Overheid, Saastamoinen Foundation, het Nederlands Letterenfonds en de EU - Cultuurprogramma...
The programme of the Van Eyck is financially supported by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science, the Province of Limburg, the City of Maastricht, the Flemish Government, Saastamoinen Foundation, the Dutch Foundation for Literature and the EU - Culture Programme...
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 13. Exact: 9. Verstreken tijd: 46 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo