Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "nergens anders" in Engels

Suggesties

205
Ik zou nergens anders willen zijn.
There is nowhere else I want to be.
Ik zou nergens anders willen zijn.
There's nowhere else I would rather be.
Je gaat toch nergens anders eten.
You won't be eating anywhere else tonight.
Ik wilde gewoon nergens anders werken.
Truth is, I never wanted to work anywhere else.
Misschien geeft het haar iets wat ze nergens anders kan krijgen.
It gives her something she can't get anyplace else.
Ik voelde me nergens anders thuis.
I didn't see anywhere else in the world I fit in.
En nergens anders wordt ze zo genoemd.
And nowhere else is she referred to that way.
Ik zou nergens anders willen zijn.
There's nowhere else I'd rather be.
Je hebt privileges die nergens anders gegeven worden.
I've given you privileges that, frankly, anywhere else - are unheard of.
In de Namib leven 180 soorten dieren die je nergens anders op aarde vindt.
In fact, the Namib is home to over 180 species found nowhere else on Earth.
Ik wil nergens anders liever zijn.
There is nowhere else I want to be.
Ik ben sterk, toegewijd en ik hoef nergens anders te zijn.
I'm strong, I'm in this, and I have nowhere else I need to be.
Deze hagedis is zo specifiek aangepast aan het leven in de Namib... dat hij nergens anders op aarde voorkomt.
This desert lizard is so highly adapted to this environment, its behaviour so specific to the Namib, that it's found nowhere else on Earth.
Ik heb nergens anders om je te zetten.
I've got nowhere else to stick you.
We moeten de kijkers iets bieden dat ze nergens anders kunnen krijgen.
In order to survive, we have to give people something they can't get anywhere else.
We hoeven nergens anders te zijn.
We got nowhere else to be.
Afkomstig uit dit deel van de Halo Ring en nergens anders.
Native to this little piece of Halo Ring and nowhere else.
13 van hen worden nergens anders in water gevonden.
13 of them - not found in water anywhere else in the world.
Kon je nergens anders een baan vinden?
You couldn't get a job anywhere else?
Want als je hier stopt, kun je nergens anders werken de komende twee jaar.
Because if you quit here, you won't be able to work anywhere else for two years.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 971. Exact: 971. Verstreken tijd: 119 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo