Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "netjes" in Engels

Suggesties

83
52
Je houdt je werkstation zo netjes.
You keep your workstation so clean, Jerome.
Ik probeer het netjes te houden.
Thank you. I try to keep it clean.
Mr. Linderman wil dit netjes oplossen.
Mr. Linderman wants to be nice about this.
Gelukkig houden lijkzakken alles netjes en schoon.
Luckily, body bags keep things nice and neat.
Tuimelingen van hoge plaatsen zijn heel netjes.
You know, falls from high places are very clean.
Wees netjes en geef jullie kristallen.
Now, be nice, and hand over your crystals.
Maar enkel om netjes te zijn...
But it's just to be nice... empty applause, really.
Was mijn tapijt maar zo netjes.
I wish my carpets were this clean.
Ik ben netjes... en slim.
Next to you, I'm clean... and smart.
Zeg dat de huis netjes is opgeruimd.
Tell her how nice the house looks.
Zolang de dag netjes eindigt, stellen spoken me nooit teleur.
As long as the day ends clean, ghosts never disappoint me.
Als het paneel eraf is, passen de staven netjes naast elkaar.
Now, once that panel is removed the bars sit in there, nice and snug.
Maak geen herrie en houd het netjes.
Try not to make a mess. I'll be back in 20.
Een relatie met je schoonzuster is niet netjes.
Having an affair with your sister-in-law isn't very nice.
Ik ga'm daar gewoon netjes neerzetten...
We're just going to settle down right there.
Onze vriend gaat dat netjes regelen.
Our friend will do a clean job of it.
De nummers blijven niet netjes wachten.
The numbers don't wait in line, Mr. Reese.
Veronderstel niet dat iedereen zich netjes gedraagt.
You can't always trust people to behave properly.
Z'n appartement was altijd erg schoon en netjes.
Well, his apartment was always very clean and orderly...
Het andere schip is netjes verstopt.
There's the other ship tucked in nice and neat.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 5166. Exact: 5166. Verstreken tijd: 125 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo