Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "neus snuiten" in Engels

blow one's nose
Ik moest mijn neus snuiten, maar ik heb niemand gezien.
I had to blow my nose, but I didn't see anyone.
Al die mensen die hun neus snuiten.
All those people blowing their noses.
Dat is zoiets als je neus snuiten.
That be like blowing your nose.
Ik ga even een beetje mijn neus snuiten.
I'll go have a little wipe.
Ze wilde even haar neus snuiten bij een tankstation.
She started crying and wanted to stop at a gas station.
De neus snuiten moet u zien te voorkomen, aangezien dit het chirurgische resultaat negatief kan beïnvloeden.
Blowing the nose should be avoided, because it can negatively affect the operative result.
En tijdens het toetje uw neus snuiten.
During dessert, always blow your nose.
Je kan wél je neus snuiten met een handvol natte noedels.
Jillie-Pillie 14, you can blow your nose with a handful of wet noodles.
Ik ben een grote jongen, kan zelf mijn neus snuiten.
Look, I'm a big boy now. I blow my own nose and everything.
Ik moest de hele maaltijd mijn neus snuiten.
I blew my nose the entire dinner.
U hoeft maar te niezen en ik kom uw neus snuiten.
If you so much as sneeze, I'll be there to wipe your nose.
Gisteren mocht ik mijn neus snuiten voor haar neus.
Yesterday she let me blow my nose in front of her.
Ik kan amper m'n neus snuiten, laat staan jou afzuigen.
Honey, I can hardly blow my nose, let alone blow you.
In tegenstelling, tot wat men algemeen denkt, is neus snuiten een kunst.
Contrary to popular belief, nose blowing is an art.
Daarom is het ook belangrijk om schokken en traumatiserende bewegingen te vermijden (zoals contactsporten, krachtig z'n neus snuiten enz.), alsook het dragen van een zware bril.
It is therefore important to avoid shocks and movements that can cause harm (such as contact sports, strongly blowing one's nose, etc.), as well as wearing heavy glasses.
Tenzij hij 't zegt, kunt je niet eens je neus snuiten.
Unless he says so, you can't even blow your nose.
Je kan je zes weken lang niet aankleden, je veters vastmaken of je neus snuiten.
You won't be able to dress yourself tie your own shoe or blow your own nose for the next six weeks.
Ik moet enkel mijn neus snuiten, uit de problemen blijven en dan rij ik weg in de zonsondergang op mijn motor.
Where alls I have to do is keep my nose clean, stay out of trouble, and then I ride off into the sunset on my hog.
Mijn kin afvegen, mijn neus snuiten, mijn tanden poetsen...
Wipe my chin, blow my nose, brush my teeth...
Ik zal buitengaan... en ik zal er verslagen en terechtgewezen uitzien en jij kunt... je neus snuiten.
I'll go out there... and I'll look hangdog and chastised and you can just... blow your nose.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 74. Exact: 38. Verstreken tijd: 161 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo