Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "niet overeenkomen" in Engels

disagree
not in line
not consistent
don't correspond
not aligned
can't agree
don't get along
do not coincide
do not meet
not matching
do not comply
not equivalent
don't match
do not match
do not correspond
Natuurlijk zullen er altijd enkele zijn die niet overeenkomen met de algemeen geaccepteerde overtuigingen maar dat is gezond als het ervoor zorgt dat jullie er dieper over nadenken.
Of course there will always be some that disagree with the more generally accepted beliefs, but that is healthy if it causes you to think more deeply about them.
Daarom is het mogelijk dat zij niet overeenkomen met de geldende gecombineerde nomenclatuur.
Therefore they may be not in line with the Combined Nomenclature in force.
Een dilemma was toen je niet kon cijfers en data die niet overeenkomen met elkaar vinden.
A dilemma was when you could not find the numbers and the date that were not consistent with each other.
Data en plaatsen die niet overeenkomen.
There are dates and places that don't correspond.
OK, het probleem is dat ze niet overeenkomen.
All right, the problem is that they don't correspond.
Omdat we niet overeenkomen hoe we dat gaan doen.
Because we don't agree on how we're going to get there.
Als onze verhalen niet overeenkomen, kunnen ze de zaak helemaal omgooien.
If our stories don't match up, they could throw out the case altogether.
Het lijkt erop dat jullie niet overeenkomen.
Seems like you two are not seeing eye to eye.
Ik ben bang dat de tijden niet overeenkomen.
I'm afraid the timings don't work out.
Dat zou verklaren waarom de jas en de broek niet overeenkomen.
That would explain why the jacket and the trousers don't match.
Het zal niet overeenkomen met de beelden die we al hebben.
But it will not match what you recorded earlier.
Die niet overeenkomen met de muren.
They don't match the walls.
Het zou niet overeenkomen met de tijdsduur.
It wouldn't match the timeline.
Als uiterlijk en innerlijk niet overeenkomen, word ik kribbig.
When my outside doesn't match my inside, I get squirrelly.
Dat is de reden waarom je veters niet overeenkomen.
That's why your laces don't match.
Als uw antwoorden niet overeenkomen, wordt u voor altijd het land uitgezet.
If your answers don't match up at every point, you will be deported indefinitely.
Ballistisch onderzoek wijst uit dat beide. magnums niet overeenkomen.
Ballistics came back. Both. magnums, but not a match.
Prestaties die waarschijnlijk zelfs niet overeenkomen met een gloednieuwe Ford focus tegenwoordig.
Performance that probably doesn't even match a brand-new Ford focus nowadays.
Boeking met tijden die niet overeenkomen zullen niet worden geaccepteerd.
Bookings with times that do not match won't be accepted.
Advertenties die niet overeenkomen met de richtlijnen van secondcasa worden nog geaccepteerd noch gepubliceerd.
Advertisements which do not meet the requirements of secondcasa are neither accepted nor published.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 179. Exact: 179. Verstreken tijd: 113 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo