Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "nucleaire winter" in Engels

Ze heeft de nucleaire winter in haar.
She has the nuclear winter inside her.
De aanblik doet denken aan een nucleaire winter...
The scene here is reminiscent of a nuclear winter...
Die dingen overleven nog een nucleaire winter.
Those things could probably survive a nuclear winter.
Bevroren in de langdurige nucleaire winter, dit is de toekomst.
Frozen in an everlasting nuclear winter, this is the future.
Niet precies nucleaire winter, maar net zo verwoestend.
Not exactly nuclear winter, but just as devastating.
Eten vinden zal vast moeilijk worden... dus hebben we genoeg voor 'n nucleaire winter.
Food will be hard to find... so we have enough for a little nuclear winter.
Hij zal zelfs de nucleaire winter overleven.
he'll survive the nuclear winter.
Raken we hem nu, dan is het nucleaire winter.
We hit it now, it's nuclear winter.
Nou ja iemand moet het moment vastleggen dat de volgende generatie verdoemd wordt tot een nucleaire winter en eeuwige duisternis.
Well, I guess someone should capture the moment when our country doomed its future generations to a nuclear winter of perpetual darkness.
Toen kwam de nucleaire winter, die doodde de rest.
Then the nuclear winter came, and wiped out all the rest of them.
Het leger is er niet meer en we leven in een nucleaire winter.
Military's gone and we're living in a... nuclear winter.
De explosie... de tegenaanval... de nucleaire winter.
The explosion, the counter strikes, the nuclear winter... all of it happened because of me.
En een nucleaire winter zou ons einde inluiden.
and a nuclear winter would finish us off.
Het Pentagon zit mij op de nek over het enige spoor dat we hebben om een nucleaire winter tegen te houden, praat niet.
I've got the Pentagon breathing down my neck for updates, and the only lead we got to stop nuclear winter isn't talking.
Die vulkanische winter leek op een nucleaire winter maar dan zonder straling.
This so-called "volcanic winter" resembled a "nuclear winter," but without the radiation.
Dan, daarboven, Een bank van krachtige rally lichten Door de duistere soep van een nucleaire winter te snijden.
Then, up top, a bank of powerful rally lights to cut through the murky soup of a nuclear winter.
Henry is een gedecoreerde marinepiloot, van wie het DIA-werk in Rusland zorgde dat we geen nucleaire winter beleven.
Henry here is a decorated Marine pilot whose recent DIA work in Russia is the reason we aren't all bundled up for nuclear winter.
Dankzij de effecten van de nucleaire winter, welke schadelijke Uv-stralingen filtert... hoeven de strigoi zich niet langer in het donker te verschuilen.
Thanks to the effects of nuclear winter, which filters out harmful UV rays, our strigoi counterparts no longer have to confine themselves to the darkness.
Een kleine asteroïde van zeg 800 m zou vuurstormen veroorzaken gevolgd door een ernstige wereldwijde afkoeling door het opgeworpen puin - een nucleaire winter à la Carl Sagan.
A small asteroid, say a half mile wide, would touch off firestorms followed by severe global cooling from the debris kicked up - Carl Sagan's nuclear winter thing.
Deze jongens komen naar Cubs om nuttige dingen te leren door het hebben van plezier en dat omvat niet hen doen schrikken met illustratieposters rond de gevaren van de nucleaire winter.
These boys come to Cubs to learn useful things by having fun and that does not include you scaring the life out of them with posters illustrating the perils of the nuclear winter.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 23. Exact: 23. Verstreken tijd: 65 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo