Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: om aan te tonen dat
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "om aan" in Engels

Suggesties

840
De wet is er om aan te vechten.
Let me tell you something about the law. It's meant to be challenged.
Hij is vrij om aan te spelen.
Last thing I want to do is go to an elementary school gym tonight.
Jij het andere zaken om aan te denken.
You've other things to think about.
Je bent hier gewoon om aan hun behoeften te voldoen.
You're just here to serve their needs.
Er is geen reden om aan te nemen dat detectives Agnew en Geddes de bekentenis verzonnen.
There is no reason to believe That detectives Agnew and Geddes invented the confession.
Ik wilde dat het meer allure had om aan mij te herinneren.
I wish there were a substance finer than that to have you remember me by.
Mijn zoon werd gebruikt om aan te bellen.
My boy was used to ring the bell.
We zullen alternatieve wegen zoeken om aan ons geld te komen.
We'll seek alternative means of finance.
Het is lastiger om aan drugs te komen, dat is zeker.
Well, it's definitely harder to get drugs. I can personally tell you that.
Ze moest naar Amerika om aan haar zonden te ontsnappen.
Her sins could only be stopped by sending her to America.
Iets om aan de toekomst te denken.
You need a home, children, a thought for the future.
We hadden jullie alleen nodig om aan boord te komen.
We only needed your help to get on board.
Het kost tijd om aan deze nieuwe onderdelen te wennen.
It takes time getting used to these new body parts.
Toothless, Stormfly, is tijd om aan wat onverwachtse landschapsarchitectuur te doen.
Toothless, Stormfly,'s time to do a little emergency landscaping.
Mijn broek voelt alsof ik hem verkeerd om aan heb.
Me trousers feel like they're on backwards.
Dat is veel geld om aan Chris over te laten.
That is a lot of money for Chris to be after.
Bijeen gebracht om aan nieuwe zaken te werken, mensen te beschermen.
Assembled to work new cases, to protect people.
Ik heb niemand om aan te schrijven.
I don't have anybody to write to.
Ik had reden om aan te nemen dat hij ons naar Bauer kon leiden.
Sir, I had reason to believe the man had information that could lead us to Bauer.
Ik heb niets... om aan te trekken.
I have nothing... to attract.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 14778. Exact: 14778. Verstreken tijd: 5596 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo