Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "omheen" in Engels

around it
avoid it
surrounding it
surrounded by
round it
about
ignore
on it
deny
bow

Suggesties

145
Er omheen liggen rollen papieren handdoeken.
There's rolls of paper towel around it.
Ik ren er omheen in de tegenovergestelde richting.
I'll run around it in the opposite direction, Cut off its legs.
Nee. Ik kan er alleen niet langer omheen.
No, I just can't avoid it anymore.
Daar kun je niet meer omheen.
You can't avoid it anymore.
Heel anders dan de wonden er omheen.
Not at all like the messy injuries surrounding it.
Oké. Ik ga er iets omheen binden.
OK, I'm going to tie something around it.
Ze hebben er een hele profetie omheen gebouwd.
They built a whole prophecy around it.
We vinden wel een weg er omheen.
We'll find a way around it.
Vaak staat er alleen een hek omheen.
Often the building would have just a chain-link fence around it.
De festiviteiten er omheen zijn vast geweldig.
The festivities around it will be marvellous.
Je zou er omheen moeten varen.
You need to sail around it.
Kijk... een beetje witte azijn zachtjes er omheen wrijven.
Look... a little white vinegar gently rubbed around it.
En dan zit er nog echt... schapendarm omheen.
And then there's real... sheep intestine around it.
Er was niet omheen te komen.
There's no getting around it.
Dus als we er explosieven omheen plaatsen...
So if we plant explosives around it...
En daar groeide een stad omheen.
And as the city grew around it.
Ze creëerden daar een hele beweging omheen.
They created there The whole movement around it.
In deze familie draaien we er niet omheen.
I'm sorry, but in this family, we don't beat about the bush.
Iets waar je niet omheen kunt.
You know, where you can't get past something.
Er vormt zich een energieveld omheen.
Captain, an energy field is forming around the device.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 2147. Exact: 2147. Verstreken tijd: 118 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo