Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "omschrijving" in Engels

Suggesties

De vrouw die Barkov's omschrijving gaf.
The one who gave us Barkov's description.
U gaf een kleurrijke omschrijving, rechercheur Tutuola.
That was quite a vivid description you gave, detective Tutuola.
Dat lijkt me een prachtige omschrijving.
I believe that this is a magnificent definition.
Consensus is geen stemregel en kent geen juridische omschrijving.
Consensus is not a voting rule and has no legal definition.
Misschien gaf ze daarom een verkeerde omschrijving.
Maybe that's why she gave the wrong description.
De omschrijving wordt getoond in de diverse rapportages.
The description for this campaign that will be displayed in the various reports.
Hieronder volgt een bondige omschrijving van enkele lopende projecten.
A brief description of several of my current projects follows below.
Een correcte omschrijving zou zijn niet-visueel waarneembaar of niet-waarneembaar kortweg.
A correct description would be: not visually perceptible or imperceptible altogether.
De omschrijving moet overeenkomen met die in de uitvoeraangifte.
The description must correspond with that used in the export declaration.
Bijlage I bevat een korte omschrijving van iedere geselecteerde werkeenheid.
A brief description of each Business Area selected is provided in Annex I.
In alle gevallen een omschrijving geven.
Description is to be given in all cases.
De klassieke omschrijving van een seriemoordenaar.
That's the classic description of every serial killer.
Die omschrijving geldt ook in negatieve zin.
This description is also true in a negative sense.
Het was een omschrijving, geen foto.
I mean, it was a description, not a photograph.
Uitgaande van de omschrijving waren het Enkarans.
Based on the description, I believe they were Enkaran.
We moeten de nauwkeurigst mogelijke omschrijving hebben.
We need to have the most accurate description possible.
Het pact biedt geen nauwkeurige omschrijving van deze bijzondere omstandigheden.
The Pact does not provide an explicit definition of these special circumstances.
Ik stuur een omschrijving naar de troepen.
I'm sending a description out to the troops. OK.
Betere omschrijving van de vernieuwende taak.
This is a better description of the innovative task.
De omschrijving van de geboden diensten is reeds vastgesteld.
The definition of the services offered has been already laid down.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 4367. Exact: 4367. Verstreken tijd: 135 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo