Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Bekijk ook: door het ontbreken
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ontbreken" in Engels

absence
failure
omission
unavailability
non-existence
fail
lack are missing are lacking
be missed
non-existent
are absent
miss
fact

Suggesties

Bij het ontbreken van een andere oplossing.
In the absence of any other solution, yes.
Het ontbreken van rubber vullen maakt deze kunstgras uitstekend milieuvriendelijk.
The absence of rubber filling makes this artificial grass outstandingly environmentally friendly.
Eveneens betreurt hij het ontbreken van een effectbeoordeling bij het initiatief.
Likewise, he regrets the absence of an Impact Assessment accompanying the initiative.
Het ontbreken van compenserende maatregelen lijkt derhalve ongerechtvaardigd.
The absence of compensatory measures does not, therefore, seem justified.
Aangezien wettelijke verplichtingen ontbreken, wordt deze aanpak echter zelden gevolgd.
However, in the absence of statutory requirements this approach is still marginal.
Het verhult ternauwernood dat concessies van Amerikaanse zijde volledig ontbreken.
This is a poor figleaf for the total absence of concessions on the American side.
Bij ontbreken van nieuwe informatie wordt deze beschrijving hierbij bevestigd.
In the absence of any new information, this description is hereby confirmed.
Het ontbreken van wetgeving moedigt vervalsers aan.
I think that the absence of legislation encourages counterfeiters today.
We hebben vergadering, maar jullie ontbreken.
There's a meeting and you're the only one missing.
Veel bloedverlies, ontbreken van zichtbare cardio activiteit.
Volume of blood loss, lack of visible cardio activity.
Betekent dat er twee minuten ontbreken.
Which means there's two minutes unaccounted for.
Dat zou er nog aan ontbreken.
Stop it, she's not just lost her mind a little.
Net een puzzel waarin de grootste stukken ontbreken.
It's like a puzzle with the largest pieces missing.
Ondanks het ontbreken een of twee personen...
In spite of us missing one or two people...
Het ontbreken van stembanden is misschien normaal voor haar soort.
For the other, her lack of vocal chords could be physiologically normal for her species, whatever that is.
Er ontbreken mensen door die panter.
There are people missing because of the panther.
Er ontbreken zes letters uit uw doos.
There are six letters missing from your game box.
Alleen de vleesetende zombies ontbreken nog.
All that's missing are the flesh-eating zombies.
Positieve maatregelen voor de scheepvaart ontbreken echter.
However, there are no positive measures on behalf of shipping.
Er ontbreken houwelen en schoppen uit die winkel.
You have picks, shovels and power tools missing from that store.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 6383. Exact: 6383. Verstreken tijd: 100 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo