Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ontkomen" in Engels

escape
get away
avoid
evade
elude
flee
get off
dodged
got away escaped escaping
way out
avoiding
outrun

Suggesties

Hij zal via de linkerflank willen ontkomen.
He'll try and escape through the left flank.
Evil en zijn kloon willen ontkomen.
Attention, Dr. Evil and his clone are trying to escape.
Luthor mag niet ontkomen met Flash's lichaam.
We can't let Luthor get away with Flash's body.
Je laat er niet één, maar twee ontkomen.
You had to let the other one get away too.
Waarna u en uw eenheid konden ontkomen.
Which cleared the way for you and your squad to escape.
We moeten drastisch optreden om eraan te ontkomen.
And if we want to escape that pressure, we have to do something drastic.
Alsof er een motor tussen je oren draait waar geen ontkomen aan is.
Like an engine stuck right between your ears and you can't get away from it.
Gelukkig dat uw zoon daaraan ontkomen is.
A lucky escape for your son.
Je hebt'm laten ontkomen, melkmuil.
And you let him get away, you little pantywaist!
Jase was de eerste die kon ontkomen.
Jase was the first one to get away.
Maar ik kan niet aan mezelf ontkomen.
But I can't escape from myself.
Ze liet Julie en Donovan ontkomen.
She allowed Julie and Donovan to escape.
Hij probeerde in z'n auto te ontkomen.
He tried to escape in his car. I followed.
Ze zullen niet aan Maki-motehs wraak ontkomen.
They will not Maki-motehs escape revenge.
Dit stukje lever kon gelukkig ontkomen.
This stiff liver could happy escape.
Ik dacht dat hij niet kon ontkomen en zich zou overgeven.
And I thought that with no means of escape Barnett would give up.
Mijn vader zegt dat Scar een zwarte plek had waaraan hij niet kon ontkomen.
My father said there was a... a darkness in Scar that he couldn't escape.
Je geeft ze dekking, zodat ze kunnen ontkomen.
You'll provide cover, allowing them to escape.
Velen waren op de hoogte van haar krachten... en dachten dat ze daarmee zou ontkomen.
Like you - many of us had heard - of her great powers - and thought she would use them to escape.
Dit keer is hij niet ontkomen, Frank.
He didn't get away this time, Frank.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1400. Exact: 1400. Verstreken tijd: 74 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo