Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ontnemen" in Engels

deprive
deny
take away
rob
remove
strip
wrest
away from
deprivation
Als je me dat wilt ontnemen...
If you want to deprive me of that...
Maar zou een moeder haar kinderen hun vader ontnemen?
But would a mother deprive her children of their father?
En niets geeft mij meer plezier, dan haar haar laatste wens ontnemen.
And nothing gives me greater joy than to deny her dying wish.
Je hoeft het enkel zuurstof te ontnemen.
You simply need to deny it oxygen.
Je kunt ons onze namen niet ontnemen.
You can't take away our names.
Ze zochten een manier om haar krachten te ontnemen.
They were looking for a way to take away her powers...
Ze wilde iets om haar krachten te ontnemen...
They wanted something to take away her powers...
We mogen ze hun jeugd niet ontnemen.
Let's not take away their childhood.
Ik wil hen het recht niet ontnemen om erop te reageren.
I don't want to take away their right to react to it.
Lois, ik kan je onze kinderen niet de fijne leraar Mr Fargas laten ontnemen.
Lois, I can't let you deprive our children of a fine teacher like Mr. Fargas.
Buiten m'n waardigheid, dat kunnen ze me niet ontnemen.
Outside my dignity, that they can not deprive me.
Zo kun je ze het stemrecht ontnemen.
Now that's one way to deny 'em the vote.
Laten wij hem die hoop ontnemen!
Let us deprive him of that hope!
We willen hun illusies niet ontnemen.
Now, we don't want to spoil their illusions.
Geen macht kan hem deze toevlucht ontnemen.
There is no power can take this man from the sanctuary he has claimed.
Anders ontnemen wij de andere parlementsleden en commissarissen hun spreektijd.
If not we will be depriving the other Members and Commissioners of the chance to speak.
Onze bondgenoten ontnemen hen dit gereedschap.
Our associates are taking this tool from them.
Maar ons zelfrespect kunnen ze ons niet ontnemen.
But they cannot take away our self-respect... if we do not give it to them.
Anders zal ik jou het commando moeten ontnemen.
Otherwise, I'll be forced to strip you of your command.
Je mag hem dat best ontnemen.
I'm sure he will understand you depriving him of that pleasure.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1114. Exact: 1114. Verstreken tijd: 124 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo