Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "ontwijken" in Engels

avoid
dodge
evade
circumvent
duck
elude
avoiding dodging evading
ducking
circumventing
avoidance
evasion
avoided
dodged

Suggesties

Hun radar ontwijken en je tankplaats vinden.
Avoid their tracking systems and find your refueling point.
Godsamme. Ze ontwijken het defensiesysteem.
Mother - They'll avoid the perimeter defense.
Deze vrouwen weten hoe je beveiligingscamera's moet ontwijken.
These women certainly know how to dodge a security camera.
Denk eraan de energieontlading van de warpreactor te ontwijken.
Just remember to dodge the energy discharge from the warp core.
We moeten de Jem'Hadar patrouilles ontwijken.
We have to evade several Jem'Hadar patrols to reach Damar's base.
We kunnen ze niet allemaal ontwijken.
We may not be able to avoid all of them.
Vice President Langston probeert gewoon een vraag te ontwijken.
Vice president Langston is simply trying to avoid a question here.
Jij moet enkel de camera's ontwijken.
All the while, you just have to avoid the cameras.
Hij probeerde die fiets te ontwijken.
Well, he tried to avoid that bike.
Je hoeft me niet te ontwijken.
You don't have to avoid me, OK.
Hij vloog recht tegen je hoofd... alsof hij niet kon ontwijken.
He flew right into your head... like he couldn't avoid it.
Ma, ik denk dat je iets wil ontwijken.
Mom, I think there's something you're trying to avoid.
Na een tijdje ging m'n chef hem zelfs ontwijken.
Our section chief used to sneak around, trying to avoid him.
Goed vechten met de bat'leth betekent stoten en ontwijken in een.
Doctor, if you wish to master the bat'leth sword, you must learn to strike and avoid in the same motion.
Als we de botsing ontwijken... moeten we die informatie de volgende lus insturen.
If we find a way to avoid this collision, we should send that information into the next loop.
Dat was het leukste trein ontwijken.
That was the all-time train dodge.
Je kunt jouw lot niet ontwijken.
You can't avoid your fate.
Je moet het ontwijken, zo veel mogelijk.
You should avoid it if at all possible.
Ongelukken en verhongering zijn voortdurende gevaren, maar ze moet ook haar eigen soort ontwijken.
Accidents and starvation are persistent threats but she must also avoid her own kind.
Zodra je die van gezicht kent, zijn ze gemakkelijker te ontwijken.
Once you can identify them all by sight, they're a lot easier to avoid.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 1346. Exact: 1346. Verstreken tijd: 74 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo