Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "oorlogen worden gevochten" in Engels

Generaal Patton, zei... dat oorlogen worden gevochten met wapens... maar gewonnen door mannen.
General said. "War's are fought with weapons but they are won by men."
Oorlogen worden gevochten met de troepen die beschikbaar zijn.
Wars are fought with the troops available.
Vele oorlogen worden gevochten.

Andere resultaten

Barry, dit is het soort technologie waar oorlogen om worden gevochten.
Barry, this is the kind of tech that wars are fought over.
Oorlogen worden door mannen gevochten, maar vrouwen zijn de grootste slachtoffers van elk gewapend conflict.
Wars are fought by men but in every armed conflict women are the worst victims.
Binnen tien jaar zullen oorlogen gevochten worden vanaf commandoschermen zoals deze hier.
By decade's end, wars will be fought from command screens such as this one.
We voorspellen hoe oorlogen zullen gevochten worden in de toekomst en... we zullen klaar zijn als het zover is.
We predict the way wars will be fought in the future, and... we're ready when the time comes.
Mijn buik verlangt naar drank terwijl ik rijd op mijn strijderpaard... Er oorlogen die gevochten moeten worden en oorlogen die gewonnen moeten worden.
OLAF: My belly has a need for mead (SHUSHING) As I ride upon my warrior steed.
Mijn buik verlangt naar drank terwijl ik rijd op mijn strijderpaard... Er oorlogen die gevochten moeten worden en oorlogen die gewonnen moeten worden.
My belly has a need for mead As I ride upon my warrior steed There's battles to be fought and wars to be won I like cracking skulls with my mace just for fun
Oorlogen worden over het algemeen gevoerd om geopolitieke redenen.
Wars are fought, in the main, for geopolitical reasons.
Op Minbar schijnt te worden gevochten.
Rumors have reached us concerning fighting going on in the capital of Minbar.
Dit soort oorlogen worden gewonnen en verloren door de mentale toestand van onze vijanden.
These wars are won and lost in the minds of our enemy.
Oorlogen worden gevoerd, koninkrijken verloren, harten gebroken.
Wars are waged, kingdoms lost, hearts broken.
Oorlogen worden niet gewonnen door het vermijden van gevechten.
Wars aren't won by avoiding battles.
En het is in het hart dat alle oorlogen worden gewonnen.
And it is in the heart that all Wars are Won.
Oorlogen worden niet zonder risico's gewonnen, Gaius.
Wars cannot be won without risks, Gaius.
Oorlogen worden niet gewonnen door te wachten.
Wars are not won by waiting.
Oorlogen worden gewonnen door mensen te doden.
Wars are won by killing people.
Oorlogen worden niet gevoerd door landen of legers.
Wars aren't fought by nations or by armies.
Tijdens deze verdrukking zullen vreselijke oorlogen worden gevoerd en hongersnoden, plagen en natuurrampen plaatsvinden.
During the tribulation, there will be terrible wars, famines, plagues, and natural disasters.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 89. Exact: 3. Verstreken tijd: 455 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo