Inschrijven Hulp
nl ···
Vertaling Context Vervoegen Synoniemen
Sluit uw aan bij Reverso
Publiciteit
Publiciteit
Publiciteit
Uw zoekopdracht kan naar ongeschikte uitdrukkingen leiden.
Uw zoekopdracht kan naar informele uitdrukkingen leiden.

Vertaling van "op de komst" in Engels

for the arrival
to the arrival
for the coming
awaiting the arrival
await the arrival
await the coming
the advent
to seeing
for the return
De publieke onrust kwam vooral doordat geen Europese leider zich heeft voorbereid op de komst van grote aantallen vluchtelingen.
The public unrest was mainly caused by the fact that no European leader had prepared for the arrival of such large numbers of refugees.
Dit voormalige dorp ondergaat momenteel een grote stedelijke transformatie in voorbereiding op de komst van de hogesnelheidstrein (AVE).
This former village is currently undergoing a major urban transformation in preparation for the arrival of the high-speed train (AVE).
Er is kritiek op de reactie van de Amerikaanse regering, op de komst van de globes.
Leaders around the world criticize the US response to the arrival of the spheres.
een theoretisch deel: voorbereiding op de komst van uw pup
a theoretical part: preparing for the arrival of your puppy
Arme Madalena wachtte achter Koning Richard's poorten op de komst van haar Galavant
Poor Madalena waits behind King Richard's gates For the arrival of her Galavant
Ik moet me klaarmaken om me me te maskeren voor Mardi Gras en ik wil voorbereid zijn op de komst van mijn kleinkind.
I got to get ready to mask in Mardi Gras and I want to be prepared for the arrival of my grandson.
Nu is het wachten op de komst van divisiegeneraal Jean-Claude. In het prille zonlicht reikhalzen de lege flessen zich verwachtingsvol uit hun verpakking.
Now we wait for the arrival of lieutenant general Jean-Claude. In the morning sunshine the empty bottles yearningly reach out from their packaging.
De trouwe fans van de voetbalclub Alanyaspor hebben vol goede moed gewacht op de komst van het nieuwe voetbalseizoen 2016/2017. Onlangs werden de ticketprijzen bekend gemaakt.
The loyal fans of the football club Alanyaspor waited in good spirits for the arrival of the new season 2016/2017. Recently, the ticket prices were announced.
Eo dank u en een goede zwangerschap met onze vrienden van de planten en hun oliën voor te bereiden op de komst van de baby.
Eo thank you and good pregnancy with our friends the plants and their oils to prepare for the arrival of Baby.
Voorbereiding op de komst van drie koningen bij het Columbus monument bij de Rambla de Mar.
Preparation for the arrival of three kings by the Columbus monument at the Rambla de Mar.
noodwendigheden te kunnen wachten op de komst van een groot
We wait for the arrival of a high amount of children.
Het beklemtoont terecht dat wij de consument moeten voorlichten en voorbereiden op de komst van de eenheidsmunt.
He correctly stresses the need to inform consumers and prepare them for the arrival of the single currency.
We zijn naar het westen van Kansas gekomen om een basis op te zetten... en afgelegen steden voor te bereiden op de komst van de genie.
We deployed to western Kansas to set up a firm base, prep the outlying towns for the arrival of the Army Corps of Engineers.
Ter voorbereiding op de komst van uw baby, u uit te rusten kinderopvang, elegant verblijf in a... Lees meer
To prepare for the arrival of your baby, you equip childcare, elegant stay pending baby, dress... read more
Ken, ik wacht hier op de komst van Horatio Caine.
Porter 2: Ken, I'm here at the scene awaiting the arrival of Horatio Caine.
Laten we ons voorbereiden op de komst van onze nieuwe vrienden.
Let's prepare to greet our new friends.
We wachten nog op de komst van de nieuwe ster, James Dean.
We are still awaiting the arrival of the film's amazing new star, James Dean.
De tuin staat vol meisjes die op de komst van de sprookjesprinses rekenen.
I have a backyard full of these little girls who are counting on a visit from a fairy princess.
De maatschappij dient zich voor te bereiden op de komst van haar mentoren.
Society needs to ready itself for the coming of its mentors.
We wachten op de komst van de ziekenwagens.
We were waiting for the ambulances to arrive.
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze term.

Resultaten: 141. Exact: 141. Verstreken tijd: 166 ms.

Veel voorkomende woorden: 1-300, 301-600, 601-900, Meer

Frequente korte uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Frequente lange uitdrukkingen: 1-400, 401-800, 801-1200, Meer

Ontwikkeld door Prompsit Language Engineering voor Softissimo